Nieuwe aanpak brengt Nederlandse en Duitse bedrijven uit offshore-windindustrie samen

07 jun 2013

Bedrijven actief in de sector van de offshore – windindustrie en de maritieme sector uit Noord-Nederland zijn gezamenlijk in overleg gekomen met Duitse partners. Het overleg tussen de gezamenlijke Noord-Nederlandse bedrijven enerzijds en Duitse bedrijven anderzijds vond onlangs plaats tijdens een seminar in Papenburg. Omdat ook de Duitse bedrijven samen optrokken was het mogelijk om elkaar zeer snel te leren kennen en snel tot zaken of afspraken te komen.

Het samenbrengen van de bedrijven werd georganiseerd door het Network Enterprise Europe The Netherlands. Dankzij het georganiseerde overleg tussen de Nederlandse en Duitse bedrijven zijn inmiddels nieuw contacten en samenwerkingsvormen tot stand gekomen. De Nederlandse deelnemende bedrijven werken samen in het cluster 'Dutch Ocean Group'. Het gaat daarbij om bedrijven die zich bezig houden met lucht-, water- en bodem- onderzoek ten behoeve van offshore windenergie.

'De offshore wind industrie begint steeds belangrijker te worden voor Nederland. Nederland steunt die sector waar mogelijk, en dan vooral bedrijven in niche-sectoren. Het gaat daarbij om technologisch uiterst hoogwaardige bedrijven, die zich bijvoorbeeld bezig houden met metingen met onderwater robots of sensoren om de ligging van kabels en de bewegingen van windmolens te meten. We hebben in Groningen enkele zeer specialistische bedrijven, zoals No Limits Ships Shipyards uit Groningen of Siri Marine uit Delfzijl. Dergelijke bedrijven hebben we nu 'gekoppeld' aan hun Duitse counterparts', vertelt Dirk Jan Hummel van het Network Enterprise Europe The Netherlands.

Binnen de Nederlandse high-tech mariene monitoring industrie zijn veel kleine specialistische bedrijven actief. maar begint duidelijk tot ontwikkeling te komen. Aangezien de offshore windindustrie in Duitsland zich sterk ontwikkeld , is het voor Nederlandse bedrijven interessant om daar betere contacten te krijgen. Vandaar dat het seminar werd georganiseerd op 27 en 28 mei in de Alte Meyer Werft in Papenburg.

De Nederlandse bedrijven konden zich er presenteren, evenals de Duitse. Er waren zo'n zestig deelnemers. Er zijn dankzij het seminar veel nieuwe contacten tot stand gekomen. Zo hebben het Duitse Geo-Engineering en het Nederlandse Marine Sampling Holland elkaar gevonden in een nieuwe samenwerking. 'Door samenwerking zijn de bedrijven nu in staat klussen aan te nemen die ze anders niet aan zouden kunnen omdat ze dan te klein zouden zijn. En om elkaar te leren kennen heb je nu eenmaal een ontmoetingsplek nodig, liefst op neutraal terrein. Daar hebben wij voor kunnen zorgen. En dat pakte prachtig uit', aldus Dirk Jan Hummel.

Gezien de positieve ervaringen is het de bedoeling om volgend jaar een vergelijkbare bijeenkomst te organiseren tussen Nederlandse en Duitse bedrijven. Uiteindelijk moet dat er toe bijdragen dat het Europese bedrijfsleven een kostenreductie van veertig procent weet te realiseren bij de bouw van windmolenparken op zee, een van de doelstelling van de Nederlandse overheid.

Het Enterprise Europe Network is een Europees aangestuurd programma om grensoverschrijdende samenwerking tussen technologiebedrijven mogelijk te maken.

Nieuwsarchief