Nieuw energieakkoord goed voor Eemshaven

12 jul 2013

Het nieuwe energieakkoord dat nog altijd in de maak is, pakt waarschijnlijk goed uit voor de Eemshaven. De haven in Noord-Groningen is een van de aangewezen locaties voor de bouw, beheer en onderhoud van windturbines op zee. Tegelijkertijd blijft het aantal windmolens op land waarschijnlijk beperkt waardoor er waarschijnlijk minder windmolens in Drenthe en Groningen worden geplaatst.

Eerder waren werkgevers- en milieuorganisaties het binnen het overleg over het energieakkoord nog absoluut niet met elkaar eens. Natuurorganisaties wilden vergaande maatregelen in de transitie naar een duurzame economie. Werkgeversorganisaties vonden die maatregelen te ver gaan.

In het nieuwe akkoord staan enkele opvallende zaken. Zoals bijvoorbeeld energietransitiefonds waaruit huizenbezitters en bedrijven geld kunnen lenen voor duurzame maatregelen. Het nieuwe energieakkoord moet leiden tot 16 procent duurzame energie en 15.000 nieuwe banen.

Bron: Dagblad van het Noorden

Nieuwsarchief