Nederlandse banken vragen stimulans duurzame energie

27 nov 2009

Tien Nederlandse banken hebben in een gezamenlijke verklaring aangedrongen op maatregelen tegen de klimaatverandering. Ze pleiten bij de deelnemers aan de komende klimaatconferentie in Kopenhagen voor heldere afspraken over duurzame energie. Tevens roepen zij de Nederlandse overheid op om gunstige voorwaarden te scheppen voor een spoedige overstap op duurzame energiebronnen.

De klimaatverklaring van de banken is verwelkomd door de initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer. Met name de oproep aan de Nederlandse regering om te komen met een (2wettelijk) systeem die marktpartijen "de middelen en het vertrouwen geeft om fors te investeren in duurzame energie" is een belangrijk signaal aan de politiek.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van de FNV Mondiaal, Amnesty International, Oxfam Novib en Milieudefensie en is op 22 januari 2009 formeel gelanceerd.

De banken verzoeken de Nederlandse overheid om, zodra de inkt van het klimaatverdrag is opgedroogd, reële en werkbare voorwaarden te scheppen om duurzame energie in Nederland krachtig te stimuleren, teneinde de geformuleerde doelstellingen van Kopenhagen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. De banken zijn voorstander van het invoeren van een langjarig, eenduidig (2wettelijk) systeem dat alle marktspelers de middelen en het vertrouwen geeft om fors te investeren in duurzame energieprojecten."

De bankenverklaring is ondertekend door ABN AMRO, AEGON Bank, ASN Bank, Friesland Bank, Fortis Bank Nederland, ING, Rabobank, Robeco Bank, SNS Reaal en Triodos Bank.

Via www.eerlijkebankwijzer.nl kunnen spaarders nu bewuster kiezen voor een bank en deze op tal van thema's van klimaat tot wapens vergelijken. De Eerlijke Bankwijzer gaat de komende maanden met medewerking van de banken onderzoek doen naar de investeringen van banken in duurzame energie. De resultaten hiervan zullen voor 1 april 2010 worden gepubliceerd.

Bron: FNV

Nieuwsarchief