Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA): ‘Werk aan de winkel na energie-akkoord’

15 jul 2013

Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) is tevreden over het SER-energieakkoord, maar constateert tegelijkertijd dat nu meteen alle zeilen bijgezet om de ambities op het gebied van wndenergie waar te maken. Windenergie neemt een belangrijke plaats in in het Energieakkoord, dat vanuit de SER is opgesteld en waarvan vrijdag12 juli 2013  de hoofdlijnen bekend werden . Er ligt een duidelijke keuze om, naast wind op land, volop in te zetten op wind op zee. Met het Energieakkoord moet meerjarige zekerheid ontstaan over onder meer de verdere doorgroei naar 16% duurzame energie. Om de plannen werkelijkheid te worden, moeten overheid en sector komende jaren volop aan de slag, constateert de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA): 'Nu is het tijd stappen te zetten om vooruit te komen in de transitie naar hernieuwbare energie.'

Het akkoord gaat uit van 16% duurzame energie. In 2020 moet minstens de Europese ondergrens van 14% bereikt zijn, daarna is er nog enkele jaren tijd tot 2023 om de dan al vergunde en uitgezette projecten voor duurzame energie te bouwen. 'Om bijvoorbeeld te garanderen dat de te bouwen windparken tijdig, dus voor 2020, vergund zijn, moet komende jaren veel werk verzet worden door overheid en sector. Anders schuift alles verder in de tijd en dat is niet de bedoeling', aldus Ton Hirdes, directeur NWEA. 'En er moet nog veel gebeuren in wet- en regelgeving, in financiering van projecten en daadwerkelijke bouw. 2020 is al heel dichtbij.'

Het akkoord wordt breed gedragen; ongeveer veertig organisaties hebben erover onderhandeld
1
; en ook de ministerraad onderschrijft de hoofdlijnen. Komende weken volgt een verdere uitwerking. Het akkoord moet zorgen voor meerjarige duidelijkheid, een routekaart voor 16% duurzame energie waaraan zeker de komende tien jaar wordt vastgehouden. Stabiliteit en consistentie van beleid zijn immers noodzakelijk om te zorgen dat noodzakelijke investeringen gedaan worden.

Bron: persbericht NWEA

Nieuwsarchief