Nederlandse Gas Industrie Prijs 2008

05 okt 2007

In 2006 heeft in Nederland het 23ste Wereld Gas Congres van de International Gas Union plaatsgevonden.
Dit evenement is georganiseerd door N.V. Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN, vertegenwoordigd in de Stichting WGC2006. Deze Stichting heeft ter gelegenheid van voornoemd evenement in 2004 de Nederlandse Gas Industrie Prijs ingesteld. In 2006 is deze prijs voor het eerst uitgereikt. Bovengenoemde organisaties en de Stichting WGC2006 hebben besloten deze prijs een twee jaarlijkse te laten zijn. De prijs beoogt jonge studenten, die veel belovend zijn te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een afstudeerscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is.

Voor de Nederlandse Gas Industrie Prijs 2008 dient in de afstudeerscriptie aandacht te worden besteed aan één of meer van de volgende thema’s:

I. Bevordering van de technologische ontwikkeling, de efficiency en de klantgerichtheid van de gasindustrie.
II. Promotie van gas als de energievorm die de transitie kan bevorderen naar een volledig duurzaam energiesysteem
III. Het verder uitdragen van de rol van een gasindustrie, die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Eén van de aspecten van deze verantwoordelijkheid is “security of supply”.

Om binnen de Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderwijs aandacht te vragen voor bovenstaande thema’s stellen KVGN, EnergieNed, Nederlandse Gasunie en GasTerra, vertegenwoordigd in de Stichting WGC2006, wederom zes prijzen voor afstudeerscripties ter beschikking. De afstudeerscripties moeten een probleemstelling behandelen die een duidelijke relatie heeft met (2een) onderwerp(2en) uit bovengenoemde thema’s.

Zij bestaan uit een oorkonde en een som geld te weten:
• Eén eerste prijs van € 6.000
• Twee prijzen van elk € 4.000
• Drie prijzen van elk € 2.000

Prijswinnaars dienen bereid te zijn een korte presentatie te geven tijdens een symposium van de KVGN, de personenvereniging van directies en managers in de Nederlandse Gasindustrie (2www.kvgn.nl ).

In aanmerking komen afstudeerscripties die onderdeel vormen van het afstuderen van personen die tussen 1 maart 2006 en 1 maart 2008 zijn afgestudeerd aan Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. De scripties kunnen uitsluitend worden ingediend op voordracht van de hooglera(2a)r(2en) die de scriptie hebben begeleid.

Beoordeling en toekenning zijn in handen gelegd van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (2 www.hollmij.nl ) . Het wordt ten zeerste gewaardeerd indien door de hoogler(2a)r(2en) een  schriftelijke aanbeveling voor toekenning van de Prijzen worden gedaan.
Voordrachten, onderbouwd met de relevante gegevens, kunnen vertrouwelijk worden ingediend tot uiterlijk 1 april 2008 bij “Het Bestuur van de Stichting WGC2006, Postbus 20051, 7302 HB Apeldoorn”

Nieuwsarchief