Nader onderzoek naar risico’s gasopslag Bergermeer

31 mrt 2011

Het Ministerie van Economische Zaken gaat een extra onderzoek uitvoeren naar de risico’s van gasopslag in het lege gasveld Bergermeer in de Noord-Hollandse gemeente Bergen. Die toezegging heeft minister Maxime Verhagen gedaan na overleg met de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg drongen meerdere partijen aan op een onderzoek naar de gevolgen die een aardbeving van 3,9 op de schaal van Richter in het gebied zou kunnen hebben. Volgens eerder onderzoek zou een dergelijke beving kunnen plaatsvinden als de gasopslag doorgang vindt.

Eerder wees Verhagen een dergelijk onderzoek van de hand, maar door de kritische houding van gedoogpartner PVV zal het nu toch plaatsvinden. Omdat de minister op korte termijn een definitieve vergunning wil verlenen voor de gasopslag aan exploitant Taqa, zal het onderzoek op zo kort mogelijke termijn plaatsvinden. Het onderzoek zal worden gekoppeld aan een nulmeting, waarbij de huidige staat van eventueel kwetsbare objecten wordt vastgelegd om zo onenigheid over mogelijk toekomstige schade te voorkomen.

De gemeente Bergen heeft aangegeven blij te zijn met het extra onderzoek. Het is de enige gemeente in de regio die zich nog verzet tegen de gasopslag.

Bron: RTV Noord-Holland

Nieuwsarchief