Minister-President Mecklenburg-Vorpommern bezoekt Noord-Nederland

04 apr 2013

Op donderdag 11 april bezoekt Minister-President Erwin Sellering van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern Noord-Nederland. Het bezoek is een vervolg op het Noord-Nederlandse bezoek aan de deelstaat in 2010. De Duitse delegatie bestaat uit bestuurders, afgevaardigden van BioCon Valley, gezondheidszorg-instellingen, energiewetenschappers en het Schwerin museum. Thema’s die centraal staan tijdens het bezoek zijn gezondheidszorg, energie en cultuur.

Kansrijke regio

Sinds 2010 verkennen Noord-Nederland en Mecklenburg-Vorpommern de mogelijkheden tot samenwerking. Beide regio's vertonen grote overeenkomsten. Zowel qua economische structuur als bedrijfseconomische en demografische ontwikkelingen. Specifiek op het gebied van Healthy Ageing en energie zijn er al veel contacten en lopen er diverse projecten.

Samenwerkingsthema’s

Zo heeft zich de afgelopen jaren in Mecklenburg-Vorpommern een omvangrijke ‘gezondheidseconomie’ ontwikkeld. BioCon Valley, een samenwerkingsverband tussen overheid, universiteiten en bedrijven, de Duitse evenknie van het Noord-Nederlandse Healthy Ageing Netwerk (HANNN), is daar een goed voorbeeld van. BioCon Valley en HANNN hebben in 2012 een intentieverklaring tot intensieve samenwerking ondertekend. De samenwerking kreeg een extra impuls toen bij een expertmeeting in Assen bleek dat er een duidelijk toegevoegde waarde was: de Noord-Nederlandse aanpak van de risico’s op overgewicht via Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) was nieuw voor de Duitsers en de Duitsers leerden de Nederlanders hun aanpak in de Kurkliniken. Daarnaast gaat het UMCG haar kennis op het gebied van ziekenhuishygiëne delen met Mecklenburg-Vorpommern.

Ook op het gebied van duurzame energie zijn de afgelopen jaren mogelijkheden tot samenwerking verkend. In Mecklenburg-Vorpommern wordt veel stroom gewonnen uit biomassa. Momenteel wordt al de helft van de stroomvoorziening aan particulieren betrokken uit windenergie en biomassa. De deelstaat heeft de ambitie in de toekomst grootschalig energieleverancier te worden voor zuidelijker gelegen regio’s in Duitsland. Tijdens dit werkbezoek zal gekeken worden naar mogelijke samenwerkingsprojecten.

Ondertekening intentieverklaring

Naast samenwerking op het gebied van Healthy Ageing en energie gaat het Groninger Museum samenwerken met Staatliche Muiseum Schwerin. Op 11 april ondertekenen de heer Andreas Blühm, algemeen directeur van het Groninger Museum en de heer Dirk Blübaum, directeur van het Staatliche Museum Schwerin, een intentieverklaring rondom deze samenwerking. Gebleken is dat er veel gemeenschappelijke interesses bestaan en de collecties en programma’s van beide musea elkaar voortreffelijk aanvullen.

Bron: SNN

Nieuwsarchief