Miljoenensubsidie voor Hansa Energy Corridor

24 nov 2010

De Europese Unie heeft een bedrag van 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Hansa Energy Corridor (HEC), een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen uit Noord-Duitsland en Noord-Nederland. In het project werken beide landen samen onder aanvoering van Energy Valley, Rijksuniversiteit Groningen, Oldenburger Energiecluster en Emsachsen op het gebied van kennis, innovaties en technologieën in de energiesector. Met de toekenning van de subsidie is het mogelijk om nieuwe energieprojecten en innovatieve plannen in de toekomst ook daadwerkelijk met het bedrijfsleven te realiseren.

Nederland en Duitsland zijn het fundament onder de samenwerking en gaan op projectbasis aan de slag met landen als Zweden, Engeland, Schotland en Denemarken. Doel is om kennis over te dragen en daardoor nieuwe energieprojecten te kunnen ontwikkelen. De HEC is mede opgericht om de kans op een Europese subsidies van het interregionale programma te vergroten. De kansen in Brussel zijn aannemelijk groter als een projectvoorstel wordt ingediend door drie of meer samenwerkende lidstaten.

In de afgelopen maanden hebben Nederland en Duitsland niet stil gezeten, ondanks dat het wachten was op de toekenning van de subsidie. De Groningse Commissaris van de Koningin, Max van den Berg liet in zijn openingsspeech op de Energy Delta Convention in Groningen weten dat bedrijven, universiteiten en overheden in beide landen al eerder de handen ineen hebben geslagen om grensoverschrijdende projecten te stimuleren en de kennisoverdracht tussen beide regio’s te versterken op het gebied van energie. “Denk bijvoorbeeld aan thema’s als bio-energie, windparken op zee en slimme energienetten”, aldus Van den Berg.

Volgens de commissaris kunnen Nederland en Duitsland zich in de toekomst ontwikkelen tot een leidende regio in Europa op het gebied van energie-innovaties en kennis.

Nieuwsarchief