Miljoeneninvesteringen door Gasunie in gasnetwerk

04 jul 2011

De Gasunie investeert ongeveer 500 miljoen euro in het Nederlandse gasnet. Ze doen dat om ervoor te zorgen dat het net ook na 2014 goed kan blijven functioneren. De Gasunie wil de investering toch doorzetten, ondanks dat er een grote financiële onzekerheid is over de financiering van grote toekomstige projecten. Dat komt omdat toezichthouder NMa werkt aan een nieuw tarievenstelsel voor het energietransport.

Gasunie wil met de investering blijk geven van de ambitie om Nederland de gasrotonde van Europa te laten blijven. Ook als de gasbel in Slochteren leeg is, moet Nederland een belangrijk gasland blijven. Dat kan bijvoorbeeld door gas van elders hier op te slaan en vervolgens te exporteren naar andere landen.

Daarnaast wordt het geld gebruikt voor een meer flexibel gasnetwerk. Niet alleen groen gas moet worden ingezet in het bestaande netwerk, maar het gebruik van duurzame energie vraagt om flexibel gebruik van het netwerk. Zo moet aardgas dienen als alternatief op het moment dat er geen stroom kan worden opgewekt met zon of wind.

Gasunie gaat ook zo’n 450 miljoen euro investeren in het Duitse gasnetwerk.

Bron: Nu.nl

Nieuwsarchief