Milieuvergunning Nuon Eemshaven vernietigd

03 dec 2008

De milieuvergunning die de provincie Groningen eerder aan Nuon verleende voor de bouw van een elektriciteitscentrale in de Eemshaven is vernietigd. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Greenpeace, de Stichting Natuur en Milieu en een aantal inwoners van de gemeente Eemsmond waren naar de Raad gestapt omdat ze het niet eens waren met de vergunningverlening.

Het hoogste rechtsorgaan in Nederland heeft een belangrijk deel van de bezwaren van de partijen gegrond verklaard. Volgens Greenpeace en de stichting Natuur en Milieu zou de centrale de natuur in het gebied aantasten en zou het onderzoek naar de gevolgen voor het milieu ernstige tekort zijn geschoten. Ook de uitstoot van onder meer zwaveldioxide, dioxines, zware metalen en fluoride zou in de ogen van de partijen te hoog worden. De bewoners vreesden voor geluids- en lichthinder.

Eind augustus bepaalde de Raad van State al dat de lozingsvergunning die Nuon van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat had gekregen, ten onrechte was verleend. Ook deze zaak was aanhangig gemaakt door Greenpeace.

Milieugedeputeerde Rudi Slager van de provincie Groningen laat in een eerste reactie weten ‘teleurgesteld’ te zijn in de uitspraak. Hij wil op korte termijn met de betrokken partijen, waaronder Nuon, om tafel om te overleggen over de verdere gang van zaken.  
 

De bouw van de centrale, bestaande uit een kolenvergassingsinstallatie en een elektriciteitsbedrijf, zou aanvankelijk komend najaar van start gaan maar is nog steeds niet begonnen. De centrale vergt een investering van 1,2 miljard euro. 

 

Nieuwsarchief