Milieufederatie Groningen onder voorwaarden akkoord met ondergrondse CO2-opslag

04 sep 2009

De Milieufederatie Groningen kan onder strikte voorwaarden instemmen met proeven met de ondergrondse opslag van CO2 in de provincie Groningen. Dat zei directeur Siegbert van der Velde van de Milieufederatie Groningen donderdagavond tijdens een algemenen Ledenvergadering van de Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (2SBE) in Delfzijl.
Volgens directeur Siegbert van der Velde moet er eerst een maatschappelijk debat gevoerd worden over de ondergrondse CO2 opslag om zo ook maatschappelijke acceptatie te krijgen. Volgens de Milieufederatie Groningen moeten er overigens niet eerst twee nieuwe centrales van Nuon en RWE bij de Eemshaven worden gebouwd, omdat dit kolencentrales zijn die het probleem van de CO2 uitstoot eerst alleen maar groter maken. Volgens de Milieufederatie Groningen is het beter om proeven met de ondergrondse opslag van CO2 te doen bij bestaande, gasgestookte, centrales.

"Wij zien ondergrondse opslag van CO2 als een noodzakelijk kwaad, en als minst slechte van alle kwaden. Wel moet er nader onderzoek komen naar de veiligheid, want de opslag in de lege gasvelden zou ook kunnen leiden tot steenvorming, en daarmee tot bodemstijging. En dat kan dan weer leiden tot aardbevingen. Maar als daar nader onderzoek naar is gedaan, en er geen opgeslagen CO2 kan weglekken, dan valt er met ons best te praten over de CO2 opslag", betoogde  de Milieufederatie Groningen.
Nieuwsarchief