Meppel en Enexis onderzoeken samen mogelijkheden voor slim energienet in Nieuwveense Landen

04 jun 2010

De gemeente Meppel gaat in Nieuwveense Landen circa 3200 woningen realiseren in de komende 20 jaar. Eén van de uitgangspunten is om dit gebied op een duurzame wijze te ontwikkelen met als ambitie dat in 2030 Nieuwveense Landen een energie leverende wijk is met een aangenaam leefklimaat. Meppel gaat samen met netbeheerder Enexis de mogelijkheden onderzoeken om een slim energienet in de nieuwe woonwijk te realiseren. Hiervoor hebben zij Kema gevraagd dit te onderzoeken. KEMA is in Nederland als kennisinstituut een partij die niet alleen theoretische kennis heeft maar ook praktijkervaring. Netwerkbeheerder Enexis heeft aangegeven mee te willen werken met het ontwikkelen van een SmartGrid energievisie. SmartGrids worden in de volksmond ook wel slimme energienetwerkoplossingen genoemd. Het is de bedoeling dat de vraag en aanbod van elektriciteit door de bewoners van Nieuwveense Landen wordt gereguleerd via een SmartGrid. Smart meters en intelligentie wordt bij de woningen toegepast.

‘Het onderzoek wat KEMA uitvoert voor de gemeente Meppel en Enexis, voor het slimme energienet voor Nieuwveense Landen, brengt ervaring in huis die zich al in de praktijk heeft bewezen. Dit maakt de kans op succes in de praktijk voor onze nieuwe woonwijk groter. Een geweldige opsteker is ook dat het Ministerie van Economische Zaken de toepassing van Smart Grids een interessante ontwikkeling vindt. Zo interessant dat het Ministerie om die reden deelneemt aan een projectgroep binnen het project Nieuwveense Landen,' aldus wethouder Ton Dohle.

Naast SmartGrid zijn de belangrijkste elementen van de energievisie een duurzame warmtevoorziening, grootschalige toepassing van zonnepanelen en warmtepompsystemen en voorbereid op elektrisch vervoer met keuzevrijheid vrijheid voor de consument.

De komende tijd gaat de gemeente Meppel met de partijen de realisatiemogelijkheden van het energieconcept, waaronder ook SmartGrid, verder uitwerken.

Bron: Gemeente Meppel

Nieuwsarchief