Max van den Berg: ‘Energy Valley niet meer weg te denken uit Noorden’

05 jan 2012

‘Energy Valley is niet meer weg te denken uit het Noorden. Deze organisatie levert door het stimuleren van bedrijvigheid in de energiesector een grote bijdrage aan de welvaart in het Noorden. In het huidige economisch klimaat is dat een goede zaak. Het is uniek dat er daarbij ook sprake is van een grote betrokkenheid van het bedrijfsleven.’ Dat betoogde de Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, Max van den Berg, in zijn functie van voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Energy Valley woensdag tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Energy Valley.

De Nieuwjaarsreceptie werd gehouden in het Euroborgstadion. Dat de receptie daar gehouden werd was niet toevallig, want Energy Valley is een van  de sponsoren van FC Groningen en heeft er een business club. De receptie werd zeer druk bezocht: er kwamen bijna vierhonderd vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en instellingen.

Volgens Commissaris Max van den Berg, vanuit zijn functie voorzitter van Raad van Toezicht van de stichting Energy Valley, heeft de organisatie sinds haar oprichting in 2003 veel gepresteerd. Dankzij Energy Valley is het thema ‘energie’ nu een van de speerpunten in het economisch beleid in Noord-Nederland en loopt Noord-Nederland zelfs Europees gezien voorop.

Samenwerking met Duitsland

Voor 2012 zou het goed zijn nog nauwer gaat samenwerken met Energy Valley nog nauwer wil samenwerken met Noord-Duitsland in de Hanze Energy Corridor. Volgens Commissaris Max van den Berg is het jammer dat Noord-Nederland in 2011 niet de 1 miljard euro van het kabinet had gekregen waar hij tijdens de vorige Nieuwjaarsreceptie om had gevraagd. Maar zijn pleidooi had er volgens hem wel voor gezorgd dat er meer aandacht was van het kabinet voor het Noorden.

Volgens Van den Berg is het noodzakelijk dat we doorgaan met het bevorderen van duurzaamheid, al was het alleen al omdat de fossiele brandstoffen opraken. ‘Daarom ben ik blij met de komst van de Energy Academy Europe naar Groningen, omdat het Noorden dan ook op onderwijsgebied kan inspelen op het thema duurzaamheid.’

‘Maatschappelijk draagvlak’

Volgens Van den Berg kan de Energy Academy ook overheden helpen bij de vraag hoe grote technologische projecten kunnen worden ingevoerd. ‘Dergelijke technologieprojecten kunnen vastlopen op een gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Dat is de afgelopen tijd gebleken, en wij als overheden hebben misschien ook niet altijd goed geopereerd. Je moet steeds zoeken naar draagvlak, en hoe je dat dan het beste kunt doen, daar kan de Energy Academy ons dan misschien in adviseren’, aldus Van den Berg.

Nieuwsarchief