Max van den Berg pleit voor nationale energiestatus Noord-Nederland bij opening Top Club

23 sep 2010

Max van den Berg heeft woensdag de officiële aftrap gegeven van de Energy Valley Top Club in de Euroborg Groningen. Met dit initiatief hebben BAM, Gasunie, GasTerra, Imtech en Essent hun krachten gebundeld als groenpartner van FC Groningen. Doel van de partners is samenwerking en om aan een breed publiek te laten zien wat er gebeurt en mogelijk is op het gebied van duurzame energie en innovatie. Commissaris van de Koningin Max van den Berg liet in zijn openingsspeech weten dat FC Groningen als voetbalclub bij uitstek de mogelijkheden kan bieden om deze boodschap over te brengen.

De grote energiespelers in het Noorden hebben in de afgelopen jaren laten zien dat ze mee spelen op het hoogste niveau van de Nederlandse energiecompetitie. Volgens Van den Berg is de tijd rijp om ook mee te doen op Europees topniveau. Hij wil dat het nieuw te vormen kabinet duurzame energie in Noord-Nederland als speerpunt in het nationale beleid plaatst. De Energy Valley Top Club is daarbij tekenend voor de ambities en mogelijkheden en vormt een uithangbord en etalage om de wereld te laten zien wat er in het Noorden van Nederland gebeurd en mogelijk is.

Van den Berg schetst de overgangsperiode naar een ander energietijdperk. Een transitie die niet van de ene op de andere dag kan plaatsvinden en die wordt uitgedaagd door grote onzekerheden. “Er moet een vloeiende overgang komen omdat de bestaande voorziening niet moet gaan haperen”, legt hij uit. “Bestaande processen moeten het nieuwe gaan funderen en faciliteren. In een tijd van economische crisis vraagt dit om creatieve oplossingen en innovatieve technologieën. Het is een kans om met een aantal veelbelovende ontwikkelingen voorop te lopen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij in Nederland juist nu versneld moeten doorpakken met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe energie. Niet alleen vanwege het klimaat en de beschikbaarheid van voldoende energie, maar ook om nieuwe, groene banen en bedrijvigheid te stimuleren.”

Van den Berg maakt zich zorgen over geluiden die klinken rond de formatie van een nieuw kabinet. Hij spreekt van een aanwakkerende wind van ‘onduurzaamheidsdenken’ door Den Haag en hij denkt dat het een ernstige vertraging kan betekenen in lopende innovatieve energieontwikkelingen. Duurzame initiatieven als bio-energie, windenergie en aanverwante zouden onvoldoende zoden aan de dijk zetten, te duur zijn en niet echt voor oplossingen zorgen. Volgens Van den Berg bewijzen de ontwikkelingen in de Energy Valley regio en het achterliggende bedrijvencluster het tegenovergestelde.

Zo loopt het noorden door gezamenlijke inspanning van bedrijfsleven en overheden voorop als het gaat om groen gas, uit afval en biomassa. Op basis van de huidige initiatieven alleen al in het Noorden kan in 2020 de groen gasproductie oplopen naar 500 miljoen m3 per jaar, wat goed is voor de gasvoorziening van 300.000 tot 350.000 huishoudens. Het noorden profileert zich ook op andere dossiers, zoals offshore windparken, het toepassen van intelligente energienetten en de ontwikkeling van CO2-afvang en -opslag.

“De ontwikkelingen zijn samen goed voor tienduizenden mensjaren werk en duizenden nieuwe banen”, aldus Van den Berg. Daarnaast is er volgens hem sprake van veel innovatieve technologie die zorgt voor export en uitbouw van de kenniseconomie, ondersteunt door nieuwe energieopleidingen en onderzoeksprogramma’s. Energie in het Noorden is daarmee niet alleen een impuls voor de regio, maar ook een economische motor voor Nederland.

Naast een gezamenlijke skybox in het stadion zullen de partijen achter de Energy Valley Top Club rondom de wedstrijden en FC Groningen allerlei activiteiten organiseren om energie-innovaties breed onder de aandacht te brengen. Zoals kennissessies en duurzame clinics. Ook worden de voetbalclub en de Euroborg als ‘Groene Kathedraal’ gebruikt als uithangbord voor wat er op het gebied van duurzame energie mogelijk is. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar het betrekken van de jeugd en het midden- en kleinbedrijf bij het transitieproces.

 

Nieuwsarchief