Matchmakingbijeenkomst ‘Boer zoekt Groen Gas’

02 dec 2010

Op donderdag 9 december 2010 houdt Bio Energie Noord een Matchmakingbijeenkomst in Bakkeveen: ‘Boer zoekt Groen Gas’. Deze bijeenkomst is gericht op het beantwoorden van vragen en het bij elkaar brengen van initiatiefnemers en deskundigen. Het doel is om de ontwikkeling van de Groen Gas productie en de afzet te versnellen.

Boer zoekt Groen Gas is speciaal bedoeld voor boeren als initiatiefnemers van Groen Gas projecten en voor de overige partijen uit de hele keten zoals banken, bestuurders, beleidsmedewerkers, adviseurs, constructeurs, toeleveranciers van biomassa, energiebedrijven en netwerkbeheerders.

De bijeenkomst start met een lunchbuffet, waarin mensen van tevoren een lunch for 2 kunnen arrangeren. Van 13.00 - 16.15 uur volgt een inspirerend en interactief programma met veel audiovisuele inzet en vanzelfsprekend ruime gelegenheid tot netwerken. De bijeenkomst zelf begint met een speeddate sessie van maximaal 3 minuten. Hierna volgt een wisseling van de deelnemers en volgen één of meerdere chatsessies.

Biogas uit vergistinginstallaties wordt meestal via warmtekrachtkoppeling omgezet in elektriciteit en warmte. Inmiddels produceren de agrarische vergistinginstallaties een hoeveelheid stroom die voldoende is voor 200.000 gezinnen. Een nieuwe ontwikkeling is het opwaarderen van het biogas tot aardgaskwaliteit. Dit gas, we noemen het Groen Gas, kan in het gasnet worden geïnjecteerd of worden gebruikt als transportbrandstof. Deze ontwikkeling begint nu op gang te komen. De eerste agrarische vergisters die op het aardgasnet invoeren zijn gestart en er wordt geëxperimenteerd met rijden op Groen Gas. Passend bij de ontwikkeling van de Groen Gas productie en distributie is de Biogashub. Een Biogashub is een verzamelpunt waar biogas uit meerdere vergisters wordt verzameld en waar het verzamelde biogas collectief wordt opgewaardeerd tot Groen Gas en wordt ingevoerd in het aardgasnetwerk. Deze ontwikkelingen leiden tot kansen, ook voor de agrarische sector. Op deze Boer zoekt Groen Gas bijeenkomst worden vragen direct beantwoord door deskundigen en worden contacten mogelijk gemaakt die belangrijk zijn voor de Groen Gas projecten.

De bijeenkomst wordt gehouden in Nieuw Allardsoog in Bakkeveen.

Bron: Bio Energie Noord

Nieuwsarchief