Machiel Mulder benoemd tot bijzonder hoogleraar Regulering van Energiemarkten

26 jun 2013

De stichting Energy Academy Europe heeft prof. dr. Machiel Mulder per 1 juni 2013 aangesteld als bijzonder hoogleraar bij de vakgroep Economics, Econometrics and Finance van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Rijksuniversiteit Groningen. Professor Mulder is sinds 2011 als gastonderzoeker verbonden aan de FEB. Hij is gespecialiseerd in energie- en milieu-economie en regulering van netwerksectoren.  

De leerstoel richt zich op de vraag hoe goed energiemarkten functioneren en op welke wijze overheden (regulerings)maatregelen kunnen treffen om hierin verbetering te brengen. Het gaat hierbij om de gehele energieketen, dus zowel de groothandelsmarkten, het transport en de distributie, als de markten voor eindgebruikers. Met deze nieuwe leerstoel geeft de Faculteit Economie en Bedrijfskunde mede inhoud aan een belangrijk speerpunt van de RUG, namelijk dat van energie. De leerstoel is mede mogelijk gemaakt door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Opleidingsachtergrond

Machiel Mulder studeerde Algemene Economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in Groningen, een studie die hij in 1985 cum laude afrondde. Tijdens zijn doctoraal was hij al werkzaam op de Faculteit als student-assistent. Zijn doctoraat verkreeg professor Mulder in 1994 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met de thesis “Sector exploration and financial analysis, a simulation model for the horticulture under glass”.

Onderzoek energie-economie

Op het terrein van energie- en milieueconomie heeft professor Mulder ruime ervaring bij onderzoeksorganisaties en overheid opgedaan. Zo was hij werkzaam bij het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) waar hij onder meer zijn promotieonderzoek heeft verricht. Bij het Centraal Planbureau (CPB ) was prof. Mulder als hoofd van de afdeling Energie en programmaleider Netwerksectoren nauw betrokken bij de vormgeving van het Nederlandse energie- en milieubeleid. Bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) was hij als adjunct hoofdeconoom medeverantwoordelijk voor de economische onderbouwing van de regulering van energiemarkten. Op dit moment is hij werkzaam als specialist Reguleringeconomie bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM ). Tevens is hij voorzitter van de Benelux Association for Energy Economics (BAEE) . Hij zal deze activiteiten voor een dag per week combineren met zijn functie als hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan de Faculteit Economie & Bedrijfskunde.

Nieuwsarchief