Leo van Buiten benoemd tot plaatsvervangend directeur van de Stichting Sensor Universe

31 aug 2011

Met ingang van 1 september 2011 is de heer Leo van Buiten benoemd tot plaatsvervangend directeur van de Stichting Sensor Universe.
Van Buiten wordt in deze parttime functie bij Sensor Universe vooral het eerste aanspreekpunt voor de (semi)-overheden in Noord-Nederland van Sensor Universe.
Een ander aandachtsveld vormt de communicatie van Sensor Universe en stakeholders.

Leo van Buiten is sinds 2007 in dienst van de Gemeente Assen als medewerker externe (internationale) betrekkingen. Deze functie zal Leo van Buiten ook blijven uitoefenen.

Directeur Henk Koopmans gaat zich in de komende periode in belangrijke mate bezighouden met het aantrekken van nieuwe bedrijfseconomische activiteiten in het aandachtsgebied Sensors & Sensor Systemen/ICT in (Noord)-Nederland.
Daarnaast krijgt Henk Koopmans met het aantreden van Leo van Buiten meer ruimte voor het intensiveren en uitbreiden van zijn lobby-activiteiten zowel op nationaal als op internationaal niveau,
met name op het Topgebieden beleid van de Nederlandse regering, het Europees beleid op het gebied van de Digitale Agenda van Europa (mevrouw Kroes), de Innovation Union (een Europese samenwerking tussen de EU Directoraten INFSO, Research, Science & Innovation, Health & Consumer Policy, Enterprise & Industry (waaronder SKA) en het EU Regiobeleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Koopmans,
Tel.nr. 0592 – 408 969

Nieuwsarchief