LNG applications for Short Sea Shipping van start

28 feb 2013

Een consortium van internationale maritieme bedrijven onderzoekt de mogelijkheden om LNG toe te passen in de kustvaart. Projectleider Pieter ’t Hart van Koers & Vaart stelt dat het consortium alle kennis aan boord heeft om dit project een succes te maken.

"Ballast Nedam/LNG 24 heeft bijvoorbeeld veel ervaring met de bouw van CNG aardgasstations in Nederland. Bureau Veritas ontwikkeld  met Chemgas LNG binnenvaart-tankers. Cofely heeft als onderdeel van GDF Suez toegang tot een enorm internationaal netwerk van kennis en ervaring op het gebied van LNG. Conoship heeft LNG ervaring opgedaan met de in Nederland gebouwde gastanker Pioneer Knutsen.  Cryonorm is betrokken bij tal van internationale LNG projecten aan boord van schepen en aan de wal. CMTI heeft diverse LNG studies uitgevoerd voor de binnenvaart. Damen Shipyards bouwt inmiddels haar eerste binnenvaartschip op LNG  en is nauw betrokken bij diverse LNG initiatieven wereldwijd en Econosto levert cryogene afsluiters en appendages voor LNG systemen.

Koers & Vaart heeft zelf ook verschillende projecten uitgevoerd voor LNG als transportbrandstof in de visserij, zee-, kust- en binnenvaart en meer dan 100 schepen gescanned,  waaruit blijkt dat LNG economisch en technisch haalbaar is en vooral de LNG infrastructuur aan de wal verbetering behoeft.

"Lloyds Register ontwikkeld LNG concepten voor de scheepvaart en heeft inmiddels ruime ervaring met veiligheidsstudies voor LNG als transportbrandstof. Meyer Werft bouwt een LNG tanker voor Anthony Veder en overweegt haar passagiersschepen uit te rusten met LNG installaties vanwege de lage emissies. Pon Power heeft met Caterpillar veel ervaring met aardgas in de olie en gas industrie en is nauw betrokken bij de bouw van de Arganon, het eerste binnenvaartschip op LNG. Rolls Royce levert met haar dochter Bergen Diesel al jarenlang LNG oplossingen voor de scheepvaart. Sandfirden Technics levert Mitsubishi Motoren op LNG en leverde de gasmotoren voor de Pioneer Knutsen en Scania motoren voor Interstream. Wartsila levert wereldwijd geïntegreerde oplossingen met LNG als transportbrandstof. Deze vier motorenfabrikanten zijn aangesloten bij de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren, die haar leden op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen in de motorenbranche.

Tenslotte is rederij Wagenborg als eindklant een belangrijke partner in het consortium. Voor de scheepvaart worden de emissie-eisen met ingang van 2015/2016 aanzienlijk aangescherpt. Schepen kunnen dan niet langer op zware olie blijven varen en moeten overschakelen op gasolie, aardgas of nabehandelingssystemen voor afvoergassen.

In het project LNG for Short Sea Shipping zullen een aantal scenario’s ontwikkeld worden, waarin deze drie opties met elkaar vergeleken worden.  Vervolgens zal onderzocht worden  welke optie in welk scenario technisch, operationeel en economisch het meest aantrekkelijk is. De partijen verwachten veel van de uitwisseling van de beschikbare kennis binnen het consortium en de mogelijkheden om als short sea shipping sector de LNG ontwikkelingen in de maritieme sector te stimuleren.

Het project LNG for Short Sea Shipping wordt ondersteund vanuit de TKI Gas en het Ministerie van Economische Zaken. Het is begin 2013 van start gegaan en wordt binnen twee jaar afgerond. Meer informatie is te vinden op de website www.lngholland.com.

Nieuwsarchief