Kritiek provincie Drenthe op windplan minister Verhagen

14 jul 2011

De provincie Drenthe ziet niets in het plan van minister Verhagen van Economische Zaken, Lanbouw en Innovatie om in de gemeente Borger-Odoorn een grootschalig windpark te bouwen. Volgens de Drentse Gedeputeerde Staten tast de bouw van de geplande 100 tot 130 windmolens met een hoogte van 150 meter zowel het woongenot als het landschap in de omgeving aan. De provincie pleit voor spreiding van de windmolens in meerdere kleine windparken verspreid over Drenthe.

Volgens het plan van het ministerie moet het windpark in Borger-Odoorn 300 tot 450 MW moeten gaan leveren. De Drentse bestuurders vinden een productie van 200 tot 280 echter genoeg voor een inlandig gelegen provincie als Drenthe.

Opvallend is dat de provincie Friesland, in tegenstelling tot haar buurprovincie, juist inzet op grotere windparken in plaats van meerdere kleine windmolenclusters. 

Bron: Energeia

Nieuwsarchief