Kritiek Natuur en Milieu op ondergrondse CO2-opslag

06 feb 2009

De stichting Natuur en Milieu hekelt het plan van de noordelijke provincies voor ondergrondse CO2-opslag. Die willen CO2 dat afkomstig is van de kolencentrales in de Eemshaven, onder de grond opslaan om het milieu te beschermen. Europa moet nog akkoord gaan, maar als dat gebeurt komen er tientallen miljoenen euro’s beschikbaar.
De stichting Natuur en Milieu is bang dat de afvanginstallaties na de testfase niet voldoende rendabel blijken te zijn. Dan zullen de centrales volgens de stichting het broeikasgas gewoon weer de lucht inblazen, of meer subsidie aanvragen. En dat zou dan weer ten koste gaan van investeringen in duurzame energie.
Nieuwsarchief