Koopman maakt werk van het milieu

02 feb 2011

Koopman start een uniek project met het rijden van twee LZV-combinaties (Lange Zware Voertuigen) met daarvoor trekkers aangedreven door een combinatie van groen gas en diesel waarbij een reductie van meer dan 40% CO2 uitstoot wordt gehaald.

De transportsector gebruikt voor het vervoer van goederen veelal motorvoertuigen die aangedreven worden op diesel en is daarmee een van de belangrijkste veroorzakers van uitstoot van CO2. Door het intensieve gebruik is de impact op milieu en klimaat groot. Koopman neemt het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO-beleid) zeer serieus en levert een bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering.

Samen met Smurfit Kappa en Interforest Terminal Rotterdam wordt een uniek concept gestart, namelijk een LZV combinatie met een totaal terreingewicht (gewicht van het ledige combinatie met het geladen gewicht van de goederen) van 57,5 ton in combinatie met een trekkende eenheid aangedreven door groen gas/diesel.
Daarmee is Koopman op dit moment de eerste die dit op deze wijze oppakt in deze gewichtsklasse en daarmee een aantal belangrijke milieudoelstellingen behaalt.

Welke milieudoelstellingen worden hiermee bereikt?
-    door de nieuwe aandrijving op de trekker een CO2 reductie van meer dan 40%
-    door de juiste combinatie van opdrachtgevers een zeer gering aantal lege kilometers
-    door een goede combinatie van laadvolume en laadgewicht een optimale inzet

De leverancier van de trekkende eenheid is MAN-dealer Sommerauer Trucks, importeur Pon, die in samenspraak met Koopman dit concept heeft ontwikkeld en ook verder in de markt gaat zetten. Als leverancier van het groene gas zal OrangeGas gaan optreden.

Koopman beschikt over vele jaren ervaring in de transport- en logistieke sector. Alle bedrijven behorende tot de Koopman Logistics Group zijn ISO14001-gecertificeerd en hebben dus oog voor MVO. Zo is er binnen het transport continu aandacht voor brandstofverbruik, benuttingsgraad van voertuigen en reductie van lege kilometers. Koopman proeven uitgevoerd voor bijmenging van alternatieve brandstoffen (PO en aardgas) om de uitstoot van CO2 en NOX terug te brengen.

 

Nieuwsarchief