Kerncentrale in Eemshaven blijft theoretisch nog steeds mogelijk

17 apr 2013

Een kerncentrale in de Eemshaven blijft theoretisch nog steeds mogelijk. Het Rijk wil niet voldoen aan de wens van het provinciebestuur van Groningen om een kerncentrale in de Eemshaven planologisch onmogelijk te malen. Dat meldt het college van Gedeputeerde Staten (GS).

GS stellen Provinciale Staten op de hoogte van het antwoord dat GS hebben ontvangen van de minister van Economische Zaken op een motie van PS over de in het rijksbeleid voorziene mogelijkheid tot vestiging van een kerncentrale in de Eemshaven.

De minister stelt in de brief dat het 'niet opportuun is af te wijken van het 3e Structuurschema Elektriciteitsvoorzieningen (SEV III) en het daarmee samenhangende Besluit algemene regels ruimtelijke ordening'. Dat betekent dat de Eemshaven in theorie nog steeds een van de drie vestigingskandidaten blijft.

GS schrijven verder dat er wel op wordt ingezet dat bij een toekomstige herziening van het SEV de locatie Eemshaven niet langer als gewaarborgde locatie voor de vestiging van een kerncentrale aangemerkt zal worden.

Nieuwsarchief