Kennisproject Flexigas haalt het uiterste uit biogas

11 jan 2010

Zes Groningse kennisinstellingen en twaalf bedrijven gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de toepassingsmogelijkheden van biogas. Onder de naam Flexigas gaat het project van start. De gemeente Groningen heeft toegezegd ruim 300.000 euro te investeren in het project dat 6,5 miljoen gaat kosten.

Momenteel is het nog zo dat biogas eerst moet worden opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit voordat het ingevoed kan worden in het aardgasnet. Flexigas richt zich juist op de mogelijkheden van biogas zonder die opwaardering. Zo onderzoekt een fabrikant van gasbranders of het mogelijk is de branders op biogas te laten werken, en wil een ander bedrijf dat deelneemt in het project een efficiënte vergistinginstallatie ontwikkelen.

‘Hoofdkwartier’ van Flexigas is het lab van RenQi in Groningen, waar alle proeven zullen worden gedaan. ‘De energiemarkt is door de liberalisering veranderd’, vertelt wetenschappelijk directeur Wim van Gemert van RenQi. ‘Was vroeger de consument alleen ontvanger van energie, nu is hij ook producent geworden. Kijk naar boeren die massaal biogas produceren. Al in het traject voordat het gas wordt opgewaardeerd tot aardgasniveau, heeft biogas al markttoepassingen. We zoeken alleen nog de mogelijkheden om dit in de gasinfrastructuur in te passen.’

De gemeente Groningen ondersteunt het initiatief van harte. ‘Flexigas levert veel werkgelegenheid op, en lokt bovendien investeringen uit. Bovendien denken wij dat biogas een belangrijke positie in de energiemarkt gaat innemen in de toekomst, en met dit project kan Groningen een voortrekkersrol nemen. We kunnen met de ontwikkelde diensten de Nederlandse en mondiale markt op, en zo Groningen nog beter op de kaart zetten als gasstad’, aldus wethouder Jaap Dijkstra.

Ook stichting Energy Valley is verheugd met deze ontwikkeling. ‘In het Energieakkoord dat in 2007 is gesloten tussen het Rijk en de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland, zijn afspraken gemaakt en doelstellingen bepaald omtrent duurzame energie, kennis en innovatie. Biogas kan een significante bijdrage leveren aan realisatie van deze doelstellingen. Het Flexigas project biedt uitstekende mogelijkheden om duurzame energie, kennis en innovatie met elkaar te verbinden door, onderzoek naar, en ontwikkeling van slimme biogasketens’, aldus directeur stichting Energy Valley Gerrit van Werven.

 

Nieuwsarchief