Investeringen in Eemshaven impuls voor Energy Valley regio

15 dec 2009

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft in overeenstemming met minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu het Tracébesluit vastgesteld voor de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee. “Dat betekent een geweldige impuls voor de regio. Het is belangrijk om juist nu te investeren. Als de economie weer aantrekt, dan moet de Eemshaven helemaal klaar zijn om de concurrentie met andere havens succesvol aan te gaan”, aldus staatssecretaris Huizinga. Om de vaargeul Eemshaven-Noordzee te verruimen heeft staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat 30,7 miljoen toegezegd. De totale kosten van het project zijn 41,1 miljoen. De resterende 10,4 miljoen euro is beschikbaar gesteld door minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken uit het programma Sterke Regio’s. Tussen eind 2010 en begin 2012 zullen de werkzaamheden plaatsvinden om de verruiming te realiseren.

De Eemshaven wordt vanaf de zeezijde beter bereikbaar gemaakt door de vaargeul op ondiepe plaatsen te verruimen. Zoals bij de ingang van de Eemshaven, in de bocht bij het Riffgat en in de Westereems in de kustzone van de Noordzee. Dat is van belang voor de vestiging en bereikbaarheid van energiecentrales en voor de bouw van een LNG-terminal om vloeibaar gas aan land te brengen in de Eemshaven. Panamax-bulkschepen met een diepgang tot 14 meter en Qmax LNG-schepen met een diepgang tot 12 meter kunnen, na de verruiming, de haven binnenvaren.

Het project levert een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor energiegerelateerde bedrijvigheid. Door de vestiging van energiebedrijven in de Eemshaven mogelijk te maken kan het energieaanbod van Nederland toenemen en worden productie, opslag en aanvoer gespreid. Dit draagt bij aan de Rijksinzet op verwerving van een strategische positie van Nederland als ‘gasrotonde’ en als exportland van elektriciteit in de toekomst.

“Een goede impuls voor de Eemshaven”, vindt gedeputeerde Marc Jager van de provincie Groningen. “Dit is een belangrijke voorwaarde voor het verder ontwikkelen van Energy Valley in Noord-Nederland.”
Er wordt tijdens het baggeren zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande flora en fauna. In overleg met de Duitse overheid zijn plannen voor verkeersmanagement in ontwikkeling voor veiligheid en een goede doorstroming.

Daarnaast investeert het havenbedrijf Groningen Seaports komende jaren fors in de Eemshaven. Een bedrag van 156 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de aanpassingen van de haven, het realiseren van 153 hectare bouwrijpe grond en bijbehorende kades. Het havenbedrijf zal samen met het betrokken bedrijfsleven en Rijkswaterstaat bijdragen aan een natuurcompensatieplan voor de aanpassingen in de haven zelf. Volgens Harm Post, directeur van Groningen Seaports, wordt de Eemshaven door deze verruiming “de energieport van Nederland.”

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief