Internationale primeur slimme energienetten in Hoogkerk

08 mrt 2010

Energiekennisbedrijf KEMA heeft in opdracht van de Europese Unie samen met ECN, Essent en softwarebedrijf Humiq een totaalconcept slim energienet (smart grid) gerealiseerd in de wijk Hoogkerk in Groningen: PowerMatching City. Het is de eerste keer in Europa, en voor zover bekend wereldwijd, dat een 'levende' smart grid gemeenschap is gerealiseerd op deze technologische schaal. Smart grids zijn essentieel voor de toekomstige integratie van grote volumes duurzame energie en grootschalige inpassing van elektrisch vervoer. Het doel van het project is een referentiestandaard te creëren, die grootschalige implementatie van smart grids mogelijk moet maken. Ook het energieverbruikgedrag van de bewoners wordt onderzocht. Burgemeester Rehwinkel van Groningen zal het project 10 maart officieel openen.

In de toekomst neemt decentrale elektriciteitsopwekking uit duurzame energiebronnen als wind, zon en biogas sterk toe. Huizen, wijken, of bedrijfsparken wekken steeds meer hun eigen elektriciteit op en nemen elektriciteit af. Zo ontstaat een twee- of meerrichtingsverkeer tussen huizen of bedrijven onderling, of tussen een wijk en het energiebedrijf. Bovendien moeten grootschalige windparken probleemloos geïntegreerd worden in de energienetten en zal elektrisch vervoer sterk toenemen. Deze ontwikkelingen vereisen aanpassingen aan de energie-infrastructuur. Smart grids maken deze ontwikkelingen mogelijk en waarborgen dat door middel van ICT-technologie vraag en aanbod van energie continu op elkaar wordt afgestemd.

In de proef in Hoogkerk zijn 25 woningen virtueel met elkaar verbonden en uitgerust met microwarmtekrachtkoppeling (HRe-ketels), hybride warmtepompen, slimme energiemeters, PV-panelen, elektrisch vervoer en slimme huishoudelijke apparatuur. Zo treedt de wasmachine in werking wanneer de elektriciteitsprijs het laagst is als er bijvoorbeeld een overschot aan zonne-energie beschikbaar is. Gezamenlijk vormen deze woningen een virtuele energiecentrale. De woningen wekken hun eigen elektriciteit op maar zijn ook aangesloten op een windpark om de inpassing van duurzame energie in de netten te onderzoeken. Aangezien het aanbod van duurzaam opgewekte energie niet altijd aansluit op de vraag - het kan immers windstil of bewolkt zijn op het moment dat veel energie nodig is en vice-versa - wordt gebruik gemaakt van een coördinatiemechanisme. Deze is gebaseerd op de PowerMatcher. Dit apparaat stemt de vraag en aanbod op elkaar af.

Pier Nabuurs, voorzitter Raad van Bestuur KEMA: "Onze toekomstige energievoorziening zal sterk afwijken van wat we tot dusverre gewend zijn. Het aandeel duurzame energie zal alleen maar toenemen. Omdat niet alleen het aanbod verandert maar ook de vraag naar energie, moet onze energie-infrastructuur daarop wel voorbereid zijn. Het is daaromvan zeer groot belang dat we met ondersteuning van de Europese Unie en Gasunie voor het eerst een dergelijke proef hebben gerealiseerd."

Bron: KEMA

 

Nieuwsarchief