Inschrijving Congres Energiek Ondernemen geopend

27 mei 2008

Op 23 juni as. vindt voor de tweede keer het congres Energiek Ondernemen plaats. Dit maal in De Harmonie te Leeuwarden. Het congres heeft als rode draad: voor ondernemers, door ondernemers, waarbij via praktijkervaringen inzicht wordt gegeven in de marktkansen die energie in het Noorden biedt.

Minister Van der Hoeven van EZ is, als medeondertekenaar van het energieakkoord Noord-Nederland, één van de inleiders voor het congres. Met het energieakkoord zijn afspraken gemaakt over de voortrekkersrol van het Noorden in het nationale energie- en klimaatbeleid. De rol van het bedrijfsleven hierbij is cruciaal. Een aantal koplopers uit het bedrijfsleven zal dan ook met concrete projecten laten zien hoe ze meehelpen de doelstellingen in het energieakkoord te realisen. 

Aansluitend zullen verschillende relevante energieontwikkelingen in het Noorden de revue passeren. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: duurzaam bouwen, zonne-energie (2fryseps), heropening olievelden Schoonebeek, financieringsopties, energie uit water (2blue energy) en biobrandstoffen. De sessies zijn nadrukkelijk gericht op de kansen voor ‘energiek ondernemen’ in het noorden.

Het programma start om 14.00 uur en zal rond 17.15 uur op ludieke wijze worden afgesloten, waarna er gelegenheid is om verder te netwerken tijdens de energieborrel. Klik hier voor de digitale uitnodiging (2in pdf) of ga voor meer informatie over het congres en om u in te schrijven naar: www.energieknoorden.nl 

Datum: maandag 23 juni 2008
Locatie: De Harmonie te Leeuwarden
Tijdstip: van 14.00 tot 18.30 uur
Kosten: €25,-
Aanmelding: via www.energieknoorden.nl

 

 

Nieuwsarchief