Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen goedgekeurd door Gedeputeerde Staten

04 feb 2010

Het Friese college van Gedeputeerde Staten heeft haar goedkeuring verleend aan het concept voor het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen. Het conceptontwerp is opgesteld door betrokken gemeenten, belangenorganisatie en vertegenwoordigers van de gas- en zoutwinning in het gebied. Met het plan willen de provincie en de betrokken partijen nieuwe impulsen geven aan het gebied in het westen van Friesland.

In het plan wordt ingezet op verbetering van de waterhuishouding en landbouwcultuur, versterking van natuur, leefbaarheid, recreatie en cultuurhistorie en de stimulatie van duurzame energie. Het conceptontwerp wordt begin maart gepresenteerd aan de bewoners van het gebied die daarna de kans krijgen te reageren op de plannen.

Bron: AgriHolland, 3 februari 2009

Nieuwsarchief