Imtech: energiecontract 400 miljoen euro voor 800 gebouwen in Duitsland

06 jun 2011

Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) heeft een belangrijke doorbraak gerealiseerd op de Europese energiemarkt. Voor een totaalbedrag van ruim 400 miljoen euro zal Imtech gedurende 15 en een half jaar de energie-efficiency van circa 800 gebouwen van een grote Duitse logistieke organisatie aanzienlijk verbeteren.


Op basis van een energy contracting model neemt Imtech de complete verantwoordelijkheid over voor optimale levering, onderhoud en beheer van alle energievoorzieningen. Daarnaast worden nieuwe concepten voor energiebesparing uitgerold. Tevens is sprake van de inzet van innovatieve warmte-/krachtvoorzieningen en zonne-energie. De order is het grootste energie-efficiency contract van Duitsland en de grootste opdracht van Imtech in 150 jaar.

René van der Bruggen, CEO Imtech: 'Deze order vormt voor ons een doorbraak op de Europese markt voor energiemanagement en energie-efficiency. Onze nagenoeg unieke competenties op het gebied van energy contracting evenals specifieke kennis van energietechnologie maken het in combinatie met ons netwerk van meer dan 65 Duitse vestigingen mogelijk om energieservices op basis van landelijke dekking aan te bieden. Voor de 800 betrokken gebouwen resulteert dit over de looptijd van het contract in aanzienlijke jaarlijkse energiebesparingen, een jaarlijkse emissiereductie van 17.000 ton CO2 en substantiële kostenbesparingen. Deze order weerspiegelt niet alleen de sterke positie van Imtech op de Europese markt voor energie-efficiency, maar effent tevens de weg voor vergelijkbare orders van andere opdrachtgevers met omvangrijke geografisch gespreide vastgoedportfolio's. Er is sprake van een 'triple-win' situatie: het milieu, de klant én Imtech. Dit zal op termijn leiden tot verdere toekomstige groei van Imtech.'

Energie-efficiency, emissiereductie én kostenbesparing
Het project omvat 800 gebouwen met in totaal meer dan 1,7 miljoen vierkante meter oppervlakte in Duitsland. De doelstelling is de energie-efficiëntie van deze gebouwen aanzienlijk te verhogen, een omvangrijke reductie van CO2-uitstoot tot stand te brengen en substantieel te besparen op operationele kosten. De energiebesparingen zijn aanzienlijk en kunnen, afhankelijk van de precieze vorm van een speciale herfinancieringsoperatie in relatie tot meerdere energie-efficiency maatregelen, oplopen tot tientallen procenten. Daarnaast garandeert het energie-efficiency contract, na een implementatieperiode, een substantiële jaarlijkse vermindering van de stookkosten. Als integraal onderdeel van het contract zal Imtech een deel van de activiteiten van samenwerkingspartner Lorac Investment Management overnemen.

Op dit moment is in de 800 gebouwen sprake van een jaarlijkse energieconsumptie van circa 170.000 MWh voor verwarming en koeling en circa 85.000 MWh voor elektriciteit. Het thermisch vermogen in de gebouwen, verdeeld over circa 700 boilervoorzieningen, varieert van een paar kilowatt tot een maximum van 9.000 kW. Op basis van een energy contracting model neemt Imtech in elk gebouw de complete verantwoordelijkheid over voor optimale levering, onderhoud en beheer van alle energievoorzieningen. Daarnaast optimaliseert Imtech de energieperformance door integratie van het complete energieproces in alle operationele systemen en processen. Dit leidt niet alleen tot hoge energie-efficiency, maar ook tot een aanzienlijke emissiereductie en kostenbesparingen. Imtech houdt hierbij uiteraard rekening met de (energie)behoefte van de gebruikers en garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit van de energievoorzieningen. Tevens worden extra energiebesparende maatregelen genomen, waaronder toepassing van innovatieve warmte-/krachtvoorzieningen en de aanleg van ruim 40.000 vierkante meter fotovoltaïsche cellen die op milieuvriendelijke en CO2-neutrale wijze zonlicht direct in elektriciteit omzetten.

Bescherming van het milieu en behoud van natuurlijke hulpbronnen
Het gebruik van warmte-/krachtvoorzieningen en fotovoltaïsche energie biedt grote voordelen ten opzichte van traditionele koolgestookte centrales of kerncentrales en benadrukt het uitgangspunt van het MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van Imtech: bescherming van het milieu en behoud van natuurlijke hulpbronnen. De Imtech-combinatie van efficiënte energievoorzieningen, het best mogelijke gebruik van de bestaande energiesystemen, extra energiebesparing en -optimalisatie én aanvullende milieuvriendelijke CO2-neutrale energievoorzieningen betekent dat de ambitieuze doelstellingen van de klant tijdens de looptijd van het contract kunnen worden bereikt. Verdere groei in de Europese energiemarkt is volledig in lijn met het strategische groeiplan 2015 van Imtech.

Nieuwsarchief