Heveskes Energy koopt grond voor duurzame energiecentrale

24 jan 2011

Heveskes Energy heeft de grondrechten verworven voor een stuk van 3 hectare op het grondgebied van het voormalige Heveskes. Daarmee is een belangrijke nieuwe stap gezet voor de duurzame energiecentrale die het bedrijf daar wil bouwen.

In die centrale zullen biomassa en restmaterialen worden omgezet in zogeheten synthese gas, een zeer schoon gas dat op dezelfde manier kan worden gebruikt als aardgas. Het gebruik van het gas dat in de centrale geproduceerd zal worden, scheelt 75% in de CO2 –uitstoot in vergelijking met aardgas.

Om onnodig transport te vermijden zal Heveskes Energy de grondstoffen zo dicht mogelijk bij de centrale inkopen. Bovendien wordt de installatie geplaatst bij een loskade zodat milieuvriendelijk vervoer per schip mogelijk is.

De stichting Energy Valley heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het voortraject van de ontwikkeling van de centrale door optimale samenwerking te creëren tussen Heveskes Energy, de regionale en lokale overheden en het bedrijfsleven. 

Heveskes Energy is een nieuwe onderneming die midden 2010 is opgericht door de initiatiefnemers Gijs Bakker en Jan Hoek die actief zijn als projectontwikkelaars. Strategische partners, bijvoorbeeld voor de levering van de grondstoffen, zullen participeren in Heveskes Energy. De start van de bouwactiviteiten is gepland voor begin 2012 met opstart van de installatie rond de zomer van 2013.

Nieuwsarchief