Het Waddenfonds steunt project Groen Gas op Schiermonnikoog

04 jun 2009

Zes veehouders op Schiermonnikoog hebben aangegeven biogas uit mest en biomassa uit reststromen te willen produceren met een vergistinginstallatie. Dit biogas zal worden opgewerkt naar aardgaskwaliteit het zgn. Groen Gas. Hiermee wordt het eiland qua aardgasverbruik voor een groot deel onafhankelijk van aardgas. Deze veehouders dragen met dit initiatief bij tot het duurzaam maken van het eiland zoals eerder al is vastgelegd in een overeenkomst tussen de Waddeneilanden.


Op het huidig overslag terrein van de gemeente dichtbij de veerhaven wordt deze installatie gebouwd. Mest wordt via een ondergrondse mestleiding naar de vergister getransporteerd. Als de bacteriën de mest en biomassa omgezet hebben naar biogas wordt het restant het zgn. digestaat weer op het grasland gebracht. Digestaat heeft als voordeel boven mest dat het praktisch reukloos is, makkelijker te verspreiden en een betere stikstofwerking heeft. 
 

Het Groen gas is in gebruik gelijk aan aardgas en zal door bewoners en bedrijven op het eiland worden gebruikt via het normale aardgasnet. Landelijk is groen gas een belangrijk thema. Schiermonnikoog zal nu als één van de eerste gemeentes in Nederland het voortouw nemen. 
 

Het project en de subsidieaanvraag is begeleidt door E kwadraat advies, architect van de duurzame keten. Het te realiseren project is een voorbeeld van duurzame energie in de regionale keten. Biomassa van het eiland wordt omgezet tot groen gas en afgenomen door de inwoners van Schiermonnikoog. De bundeling van bedrijven maakt het mogelijk om 80% van het eiland te voorzien van groen gas.
 

Ook Bureau Plattelânsprojekten heeft kansen gezien voor dit project en de aanvraag financieel ondersteund. 

Het totaal bedrag aan subsidie bedraagt 1,2 miljoen euro.

Bron: E kwadraat advies

Nieuwsarchief