Handtekening voor geothermie in Emmense tuinbouw

25 jan 2011

Het winnen van geothermie in de Emmense tuinbouw lijkt niet langer toekomstmuziek. Tuinders, gemeente Emmen en de provincie Drenthe hebben op 12 januari 2011 een
intentieverklaring ondertekend om samen geothermie te benutten als nieuwe energiebron. Warm water uit de diepe ondergrond leent zich bij uitstek voor een
duurzame energievoorziening voor de tuinbouwgebieden.

Acht tuinders uit Erica, verenigd in de werkgroep Aardwarmte Erica, wethouder Nynke Houwing van de gemeente Emmen en gedeputeerde Tanja Klip-Martin van de provincie Drenthe plaatsten hun handtekening tijdens een bijeenkomst over geothermie op de Tuinbouw Relatiedagen / Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg. De tuinders en het Energiebureau Zuidoost-Drenthe gaan onder andere de mogelijkheden onderzoeken van een lokaal warmtenet, de koppeling met een biovergister en regionale bronnen van CO2, benodigd voor de  productie en kwaliteit van gewassen. Gemeente en provincie ondersteunen financieel en vergunningtechnisch.

‘De gemeente Emmen zet zich concreet in voor de terugdringing van de uitstoot van CO2 en faciliteert het gebruik van duurzame energieconcepten. Met deze ondertekening willen we een positief signaal afgeven aan de markt over de mogelijkheden van de winning van aardwarmte in de tuinbouwgebieden in Emmen,’ aldus wethouder Houwing.

Geothermie wordt door de glastuinbouw al een aantal jaren als mogelijke bron van energie gezien. Warm grondwater van minimaal 60 tot 70 graden Celsius, dat wordt opgepompt van twee kilometer diepte, is geschikt om kassen te verwarmen. De provincie heeft de bruikbare ondergrondse heetwaterbronnen in Drenthe al eerder in kaart gebracht. De acquifers in Zuidoost-Drenthe zijn bijzonder bruikbaar voor toepassing op grote schaal. De provincie en gemeenten hebben de aardwarmte daarom gebiedsgericht opgepakt, zodat meerdere partijen optimaal gebruik kunnen maken van de heetwaterbel. De verwachtingen is dat tuinders die aardwarmte tientallen jaren kunnen gebruiken als CO2-neutrale energiebron. Het betekent voor de tuinders constante energiekosten voor kasverwarming.

Gedeputeerde Klip-Martin: ‘Geothermie draagt zeker in Drenthe bij aan een duurzame energiehuishouding en het kan een stimulans zijn voor uitbreiding van het kassengebied. Vaste lage energielasten vormen toch een flinke plus in het afwegingskader van een grootverbruikende ondernemer.’ In haar toespraak liet zij verder weten dat er gisteren door het rijk een derde opsporingsvergunning is afgegeven.

Nieuwsarchief