Handelsmissie duurzame energie 19-23 oktober, Ankara

25 aug 2010

 

In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert het Turkije Instituut van 19 tot 23 oktober 2010 een handelsmissie naar Turkije. De missie staat onder leiding van oud-minister Laurens Jan Brinkhorst en heeft tot doel om Nederlandse MKB-bedrijven uit de duurzame energie en energie efficiency sector te ondersteunen bij hun oriëntatie op de Turkse markt en hen in contact te brengen met relevante Turkse handelspartners.


Matchmaking vormt een substantieel onderdeel van het missieprogramma (6-8 afspraken per deelnemer). De handelsmissie is een samenwerking tussen het Turkije Instituut, Eunite en TIC Turkey. NL EVD Internationaal financiert deze activiteit in het kader van het CPA-programma. Bij de organisatie zijn ook de Nederlandse ambassade in Ankara en een ervaren lokaal consultancy bureau betrokken.

U kunt zich aanmelden via www.agentschapnl.nl/cpa/turkijenergie

De aanmeldingstermijn voor deelname is geopend. Er  is plek voor maximaal 15 deelnemende bedrijven. Aanmelding verloopt op volgorde van binnenkomst. Als de inschrijving vol is kunt u helaas niet meer mee.

De eigen bijdrage voor deelname bedraagt €500,-. Reis en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. U kunt eventueel gebruik maken van het reisarrangement van energiekturkije. Meer informatie over de handelsmissie, het programma en het reisarrangement vindt u in de bijlage.

Nieuwsarchief