Groot aantal aanvragen voor voertuigen op Groengas in Groningen

08 jul 2011

In Groningen is door gemeente Groningen intensief samengewerkt met bedrijven, autodealers en de brandstofconsulenten om zoveel mogelijk Groengas voertuigen aangemeld te krijgen voor de nationale proeftuinregeling “rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen”. Het resultaat is overweldigend, maar liefst 23 bedrijven en instellingen meldden zich vanuit Groningen en omstreken voor subsidie voor 70 voertuigen. Brandstofconsulent Mario Sabel zegt: “Hieruit blijkt maar weer dat steeds meer ondernemers overtuigd zijn geraakt van alle voordelen van het rijden op Groengas."

Het aanvraagproces is ondersteund door Gemeente Groningen om de drempel voor de aanvragers zo laag mogelijk te houden. “Door daadwerkelijk op pad te gaan met de subsidiemogelijkheid in de hand, is het mogelijk geweest om een groot aantal instellingen en ondernemers mee te laten doen”, zo stelt Angelique Kok van onderzoek- en adviesbureau Duinn te Groningen. Op vrijdag 1 juli zijn de verzamelde subsidieaanvragen bezorgd bij AgentschapNL in Zwolle.¬† “Wanneer alles wordt toegekend rijden er binnenkort fors meer groengas-voertuigen in Groningen en de ommelanden rond."

De regeling

Op 16 maart 2011 is het subsidieprogramma Rijden op biogas en hogere blendsbiobrandstoffengeopend. Dit subsidieprogramma is gericht op het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals biogas en hogere blends biobrandstoffen in vervoermiddelen zoals personenauto’s en bestelauto’s. Door meer vervoermiddelen op de weg te laten rijden die gebruik maken van deze biobrandstoffen, wordt er een besparing van fossiele brandstof, CO2 -, stikstof- en fijnstofemissie gerealiseerd. Ook zal de acceptatiegraad van het gebruik van dergelijke vervoermiddelen worden bevorderd. De subsidie komt er, na toekenning, vrij vertaald op neer dat als er tussen 1 juli 2011 en 31 december 2011 een Groengas¬† voertuig wordt aangeschaft er aanspraak gemaakt kan worden op een investeringssubsidie van € 3000,- per voertuig.

Bron: De Groene Website

Nieuwsarchief