Groningse professor Stokman voorspelde uitkomst klimaatconferentie Kopenhagen

28 dec 2009

De Groningse hoogleraar methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen Frans Stokman, blijkt achteraf een juiste voorspelling te hebben gedaan van de uitkomsten van de klimaatconferentie in Kopenhagen. De voorspelling van Decide, wetenschappelijk onderdeel van organisatieadviesbureau Dutch, dat de onderhandelingen tijdens de klimaattop in Kopenhagen slechts konden resulteren in een zeer zwak akkoord, is juist gebleken. Hoewel Obama de uitkomst formuleerde als een ‘meaningful agreement’ zijn de bijdragen van alle landen aan de noodzakelijke CO2 reductie vrijwillig. "Kopenhagen markeert daarmee de verschuiving van een door de Westerse landen gedomineerde wereldorde naar een bipolaire wereldorde, met een nieuwe besluitvormings- en overlegstructuur. Als gevolg hiervan zijn de komende periode forse aanpassingen te verwachten in de grote internationale instituties', stelt professor Stokman, ontwikkelaar van de Decide methodologie inzake collectieve besluitvorming.
Stokman: "Daarom is het hoog tijd voor de EU zich te bezinnen op haar rol om haar invloed op de juiste momenten in te kunnen zetten en te vergroten. Zo had de EU, en in het bijzonder Nederland, tijdens de klimaattop een belangrijke katalysatorfunctie kunnen vervullen in het borgen van het ambitieniveau en het synchroniseren van de belangen door het inbrengen van een duurzaam technologiefonds."

Decide adviseert dan ook de regeringsleiders om voor de VN-klimaattop in Mexico volgend jaar eerst meer inzicht te verkrijgen in de dynamiek van het krachtenveld om op basis daarvan gezamenlijk een gerichte strategie te ontwikkelen die de besluitvorming verbetert en versnelt. De door professor Stokman ontwikkelde methodiek is daarvoor (2wederom) een interessant instrument gebleken.

Bron: Groninger Internet Courant
Nieuwsarchief