Groningse hoogleraar in Raad van Bestuur Aardgas Mobiel

28 okt 2008

Het samenwerkingsverband Aardgas Mobiel heeft prof. Dr. Mr. Catrinus Jepma aangesteld als lid van de Raad van Bestuur. Jepma is hoogleraar Energie en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met ir. Hans Pluckel zal hij zijn expertise inzetten voor het adviseren van dit onafhankelijke platform.

 

De Raad heeft vooral tot taak de nieuwste inzichten op het gebied van rijden op aardgas en groen/biogas in te brengen. De instelling van de Raad hangt samen met de toenemende belangstelling voor rijden op aardgas en groen/biogas en het groeiende ledental van Aardgas Mobiel.

In het laatste kwartaal hebben vier nieuwe bedrijven zich aangesloten bij Aardgas Mobiel. Fuwell Energy Group B.V. exploiteert CNG stations, Geveke levert en installeert aardgas- en biogasvulstations en biogas compressor- en boosterinstallaties, afvalbedrijf De Meerlanden gaat biogas produceren en TSE Fueling Supplies levert en installeert aardgascompressorstations. Daarmee heeft Aardgas Mobiel op dit moment twintig leden. Bij de oprichting in september 2007 waren dat er twaalf.

In de afgelopen twee jaar is het aantal aardgasvoertuigen wereldwijd meer dan verdubbeld tot ruim negen miljoen. In Europa groeide het aantal aardgasvoertuigen de afgelopen maand met ruim vier procent tot bijna een miljoen (2bron: Gas Vehicles Report, september 2008). Die groei wordt vooral gestimuleerd door het toenemende aanbod aan aardgasauto’s op de Europese markt.

 
Nieuwsarchief