Groningen wil groot aantal nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto’s

18 apr 2013

Het Groningse gemeentebestuur gaat een groot aantal extra laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen. Dat staat in de beleidsnotitie ‘Schoon en Duurzaam Vervoer’ die het college van B&W woensdag presenteerde. Het is de bedoeling dat er eind dit jaar vijftig openbare elektrische oplaadpunten binnen de Groningse gemeentegrenzen te vinden zijn.

De gemeente Groningen wil het elektrisch rijden stimuleren omdat dit bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot. Hiervoor wordt al samengewerkt met de stichting E-laad aan een pilot om negen elektrische oplaadpalen te plaatsen in de openbare ruimte voor particulier gebruik, zodat ook Groningers die niet de mogelijkheid hebben om een ‘eigen’ oplaadpunt te realiseren hun elektrische voertuig kunnen opladen. Daarnaast is het college van mening dat bezoekers van de stad ook hun elektrische auto moeten kunnen opladen. Om dit voor elkaar te krijgen gaat gemeente Groningen in overleg met marktpartijen.

Het stimuleren van het elektrische rijden is slechts één van de punten uit de beleidsnotitie ‘schoon en duurzaam vervoer’. Er is ook in opgenomen dat de gemeente blijft inzetten op energiebesparing en de productie van duurzame energie. Daarnaast werkt de gemeente samen met diverse partners aan de bevordering van het gebruik van e-bikes en wordt het gemeentelijk wagenpark verder verduurzaamd door bij vervanging te kiezen voor een schone variant. Het wagenpark bestaat nu al uit 88% schone voertuigen. Ook stelt de gemeente eisen aan de uitstoot en energiezuinigheid bij de aanbesteding van bussen en wordt er  overlegd met de taxibranche om meer schone en duurzame taxi’s in de stad te laten rijden.

Bron: Gemeente Groningen

Nieuwsarchief