Groningen mikt nadrukkelijk op offshore windenergie

13 apr 2012

De provincie Groningen heeft zich als doel gesteld om in 2030 minstens duizend mensen in de Eemshaven aan het werk te hebben die zich bezig houden met offshore windindustrie. Het provinciebestuur spant zich zoveel mogelijk in om werkgelegenheid in de industrie naar de haven te halen. Groningen is één van de tien kustregio’s in Europa die een bedrag van 1,2 miljoen euro hebben gekregen om onderling kennis en kunde uit te wisselen.

De provincie heeft het voortouw genomen bij het project 4Power en gaf een subsidie van 80.000 euro. Volgens gedeputeerde Wilma Mansveld kan de Eemshaven goed profiteren van de opmars van windindustrie op zee. Dat komt vooral door de gunstige ligging ten opzichte van de Duitse windparken en nog te bouwen Nederlandse parken. Orange Blue Terminals en Buss Ports, die zich bezig houden met offshore windindustrie, hebben zich al naar tevredenheid gevestigd in de Eemshaven.

Op dit moment is het Rijk bezig met de financiering van een Nederlands windpark met 120 turbines boven Schiermonnikoog. De provincie Groningen dringt er op aan dat er in het zeegebied meer molens mogen komen. In de Eemshaven is al voor 35 miljoen geïnvesteerd in extra zware kades. Groningen denkt investeerders ook te stimuleren als TenneT de verbinding van de turbines met het energienet voor zijn rekening gaat nemen. Deze hoge kosten komen nu nog voor de rekening van de investeerders in de turbines.

Bron: Dagblad van het Noorden

Nieuwsarchief