Groningen krijgt schonere lucht

04 jun 2008

Rijden op Aardgas en Biogas in versnelling

Maandag 2 juni ondertekenden wethouder Economische Zaken Jaap Dijkstra en vijftien partijen uit de voertuigenbranche het convenant ‘Rijden op Aardgas en Biogas Groningen’. Samen onderschreven zij daarmee het voornemen om in 2010 in het totaal 250 voertuigen op aardgas en biogas te laten rijden in Groningen.

“Groningen is niet voor niets aardgashoofdstad van Europa. Aardgasmobiliteit past in deze stad”, betoogde wethouder Jaap Dijkstra in een korte toespraak voorafgaand aan de ondertekening. Hij maakte verder duidelijk dat het voornemen uitstekend past in de vergaande ambities van het collegebestuur op het gebied van duurzaamheid.

{mosimage}

Het college van burgemeester en wethouders wil duurzaamheid in Groningen versnellen. Het doel is een schone, leefbare stad en een energieneutrale stad in 2025 voor de huidige en toekomstige generaties. Daarin past de verdere verduurzaming van de mobiliteit in en rond de stad. Door het stimuleren van zowel de productie, distributie als de afzet en het gebruik van duurzame brandstoffen wil de gemeente een bijdrage leveren aan het 100.000 schone voertuigen-plan van de drie noordelijke provincies. Verbetering van de milieuprestaties van voertuigen kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de CO2-reductie. De gemeente Groningen is al gestart met een locatiestudie naar zogenoemde multifueltankstations om zo het mogelijke aanbod van duurzame brandstoffen in de nabije toekomst te vergroten.
Samen met verschillende partijen wil de gemeente Groningen het rijden op aardgas en biogas stimuleren. De gemeente Groningen gaat samen met een aantal importeurs en lokale autodealers, wagenparkbeheerders, aardgaspomphouders, kennisinstellingen, provincie Groningen en SenterNovem het rijden op aardgas en biogas stimuleren. Gezamenlijk wordt bekeken welke stappen gezet moeten worden om meer auto’s op gas te laten rijden. De partijen hebben afgesproken te starten met een marketingcampagne om het rijden op aard- en biogas in Groningen te stimuleren. Zo komt er onder meer een website en brochure, kunnen autoverkopers zich opgeven voor een seminar en moet een speciale bijlage bij een krant ondernemers en particulieren informeren.

{mosimage}Op de Grote Markt stonden een aantal aardgasvoertuigen. Na de ondertekening konden aanwezigen deze wagens bezichtigen. 

De gemeente Groningen gaat samen met een aantal ondernemers in de autobranche, zich inzetten om schoon en duurzaam te rijden.
Onder de alternatieve, fossiele brandstoffen is aardgas op dit moment de schoonste en financieel meest aantrekkelijke. Rijden op aardgas levert een grote bijdrage aan een betere luchtkwaliteit, omdat het weinig tot geen roet, fijnstof en stikstofoxiden uitstoot. Biogas is niet alleen beter voor de luchtkwaliteit, maar helpt ook het klimaatprobleem op te lossen. Aardgasvoertuigen kunnen ook op biogas rijden. Door ook de infrastructuur voor het rijden
op gasvormige brandstoffen op te bouwen, komt het klimaatneutrale en schoner rijden een stuk dichterbij.

De ondertekenaars zijn: de gemeente Groningen, Autodrôme Groningen, Ford Boerhof, Autobedrijf Van Heukelem, Veldma Groningen, CNG-Net, Stichting Energy Valley, Century Auto Groep, Van der Molen Autogroep, Autobedrijven ESA, Cornelis Bedrijfsauto’s BV, SenterNovem, N.V. Nederlandse Gasunie, DMI Informatieteam en het Aardgas Informatieteam. De provincie Groningen is geen ondertekenaar maar ondersteunt het initiatief financieel.

Nieuwsarchief