Groningen bij landelijke koplopers op gebied van duurzaamheid

27 mei 2010

Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad binnenkort het Jaarverslag Duurzaamste Stad 2009 aan. Hierin staat hoe activiteiten in 2009 hebben bijgedragen aan een duurzame samenleving in Groningen. Opmerkelijk is dat de CO2-uitstoot door gas en elektriciteit met 3 procent is gedaald ten opzichte van 2008. Maar dit komt vooral door de economische crisis. Groningen zit stevig in het zadel bij de landelijke koplopers door topposities in de landelijke duurzaamheidsmeter, klimaatvriendelijke gemeenten, triple A-status van Klimaatverbond en eerste –met Goes- Fairtrade Gemeente.


Met deze koploperpositie als fundament wil het college van B&W grote slagen maken in het besparen van energie en in het duurzaam opwekken van energie met partijen in de stad.

Steeds meer partijen in Groningen nemen vaker duurzame initiatieven met zichtbare resultaten. Zo wekken sommige bewoners al zelf energie op, investeren schoolbesturen in energiezuinige en gezonde scholen, woningcorporaties in duurzame renovatie en project-ontwikkelaars in duurzame nieuwbouw. Studenten doen energie-onderzoeken voor bedrijven, middenstanders bieden steeds meer Fairtrade producten aan en bedrijven investeren in duurzame innovatie. De gemeentelijke organisatie koopt steeds meer duurzaam in, dimt meer lichten en rijdt groener. Het college van B&W vindt de rijkdom aan en de reikwijdte van de initiatieven een prachtig vertrekpunt om voortvarend mee verder te gaan.

In de afgelopen jaren is een fundament gelegd om op vele terreinen duurzamer te worden. Dat geldt voor gebouwen, woningen, verkeer en voor het Groningse bedrijfsleven. Wat er mee bereikt wordt, is lagere energielasten, meer werkgelegenheid, kwaliteit van de leefomgeving en CO2-afname.
De CO2-uitstoot als gevolg van het gas- en elektriciteitsverbruik in de stad is in 2009 met 3 procent gedaald ten opzichte van 2008. De daling komt gedeeltelijk door duurzame projecten, maar is voornamelijk een gevolg van de economische crisis en komt overeen met circa 30 kiloton CO2. Inclusief verkeer zijn we in Groningen verantwoordelijk voor een uitstoot van ongeveer 1,4 miljoen ton CO2 per jaar.
Het aandeel duurzame energie uit biomassa, zon of wind in Groningen is nog marginaal. Dit laat zien dat een energietransitie niet in een of twee jaar te realiseren is.

Ook in de komende bestuursperiode wil het college duurzaamheid een prominente plek geven in zijn beleid. Bij alle toekomstige stedelijke ontwikkelingen is duurzaamheid het uitgangspunt. Een speciale plek daar in heeft het opwekken van duurzame energie. Het college vindt dat zowel milieutechnisch als economisch een kansrijke mogelijkheid, vanwege de innovatiekracht van Groningen als kennisstad.

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief