Groningen besteedt 900.000 euro aan stimuleren kenniseconomie

17 dec 2009

Het college van Burgemeester en Wethouders van Groningen heeft besloten ruim 900.000 euro subsidie toe te kennen aan een viertal projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van de kenniseconomie in Groningen. De vier projecten spelen zich af op het gebied van Energie, Healthy Aging en stimuleren kennisintensief ondernemerschap, speerpunten binnen het gemeentelijk economisch beleid.

Het economisch meerjarenprogramma G-Kracht (2voor de periode 2010-2014) bestaat uit drie deelprogramma’s, waarvan ‘Groningen piekt’ er één is. Hierin staat onder andere dat Groningen zich de komende jaren extra in zal zetten op de kennisclusters (2Groene) Energie en Gezond oud worden. Daarnaast is onderdeel van het programma G-Kracht het stimuleren van activiteiten ter bevordering van de werkgelegenheid in Groningen.

Bij alle projecten is een bijdrage van de gemeente Groningen noodzakelijk om ook financiering vanuit andere bronnen, o.a. overheden, kennisinstellingen en fondsen, toegekend te krijgen. De vier initiatieven zullen op korte termijn extra arbeidsplaatsen opleveren. Maar de verwachting is dat de projecten ook op de langere termijn van wezenlijk belang voor de noordelijke economie en arbeidsmarkt zullen zijn.

Het project Flexigas ontvangt 304.027 euro. Binnen dit project gaat een samenwerkingsverband van twaalf bedrijven en zes kennisinstellingen uit Noord-Nederland gezamenlijk werken aan een betere economische positionering van biogas in de gaswaardeketen. Op korte termijn zal dit 58 nieuwe hoogwaardige banen opleveren.

Het Programma Actief Stimuleren Kennisintensief Ondernemerschap Noord-Nederland (2PASCON) krijgt 250.000 euro. PASCON is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de provincie en gemeente Groningen. Inzet is het begeleiden van afgestudeerde startende ondernemers om zo de slagingskansen en groeimogelijkheden van kennisintensief ondernemen, onder andere in de sectoren Energie en Healthy Aging, te verbeteren. Hierbij zal ook stevig samengewerkt worden met het bedrijfsleven. De verwachting is dat dit tussen de honderd en tweehonderd extra arbeidsplaatsen zal opleveren.

Het Consortium Medische Technology ontvangt 200.000 euro. Dit project stelt onderzoekers van de RUG/UMCG in staat om voor een nieuwe vinding het bewijs te leveren dat deze werkt. Het project stelt middelen beschikbaar voor het uitvoeren van experimenten, inhuren van experts, aanschaf van materiaal en gebruik van laboratoria. Dit alles in samenwerking met regionale kleine en middelgrote bedrijven. Dit project levert 95 nieuwe arbeidsplaatsen op, met name in het midden en kleinbedrijf.

Flexines, € 150.000. Flexines, een project van de Hanzehogeschool dat zich richt op het ontwikkelen van toepassingen voor een duurzame energiehuishouding waarbij de gebruiker tegelijkertijd producent kan zijn, ontvangt 150.000 euro subsidie. Op korte termijn zal dit tien nieuwe hoogwaardige banen opleveren, waaronder een aantal promovendi.

Bron: Groninger Internet Krant

Nieuwsarchief