Groene verbinding tussen het Noorden en de Randstad

24 apr 2009

Het PDL lanceert een groen alternatief voor de Zuiderzeelijn: de Noorderluchtlijn (2NLL), een luchtverbinding als onderdeel van het openbaar vervoer tussen het Noorden en de Randstad.

De NLL vergt een minimale investering en kent lage exploitatiekosten. Minstens zo belangrijk is dat het tevens een demonstratieproject wordt voor het gebruik van biobrandstoffen. Daardoor kan het volledig CO2-neutraal zijn.

Het directe energieverbruik en dus de uitstoot van CO2 per passagier van de NLL is bij gebruik van conventionele brandstof vergelijkbaar met dat van grondgebonden alternatieven. Het totale (2directe en indirecte) energieverbruik per passagier zal minder zijn. De CO2 uitstoot van binnenlandse vluchten valt onder het Kyoto protocol en vanaf 2012 valt luchtvaart ook onder het Europese emissiehandelssysteem. Beter nog is de NLL volledig CO2-neutraal te laten zijn. Dat kan door de NLL te gebruiken als demonstratieproject voor het gebruik van derde generatie biobrandstoffen. De regionale luchthaven Groningen Airport Eelde biedt een ideale omgeving om de gedistribueerde productie van biobrandstof uit algen te ontwikkelen.

Een belangrijk voordeel van de NLL vergeleken met andere projecten is dat een minimale investering volstaat om te testen of er inderdaad een markt is van reizigers die bereid zijn een meerprijs te betalen voor een verbinding die sneller en comfortabeler is dan de bestaande treinverbinding. De NLL kan daardoor tevens als aanjager dienen voor ander hoogwaardig openbaar vervoervarianten. De NLL zal het karakter hebben van openbaar vervoer, maar dan tegen lage exploitatiekosten. Het risico is klein omdat er geen investeringen nodig zijn in infrastructuur. De NLL legt ook geen claim op schaarse ruimte en kan bovendien op korte termijn operationeel zijn.

 

U kunt het plan voor de Noorderluchtlijn downloaden op de website van het PDL: www.duurzameluchtvaart.nl

 

Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw Simone Jansen, tel. 06-22402131.

Nieuwsarchief