Groen gasaanvragen doorbraak voor Noorden

28 jul 2011

Tweederde van de beschikbare 1,5 miljard euro subsidie uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 2011 (SDE+) is aangevraagd voor groen gasprojecten. Dat heeft minister Maxime Verhagen van het ministerie van EL&I bekendgemaakt. Groen gas zit daarmee stevig in de lift, wat een doorbraak betekent voor het Groen Gas programma van de stichting Energy Valley. Deze noordelijke stichting heeft zich onder meer via de Taskforce Groen Gas ingespannen om het thema op de politieke agenda te krijgen en ervoor te zorgen dat zogeheten Groen Gas Hubs als aparte categorie in de regeling zijn opgenomen.

De populariteit van groen gas is onder meer te verklaren door de grote marktvraag naar deze duurzame energiebron. Het is relatief goedkoop en bovendien is de gevraagde subsidie per eenheid energie lager dan van andere vormen van duurzame energie.

Noordelijk succes
Een belangrijk deel van de subsidieaanvragen is gedaan door projecten in de Energy Valley regio – de kop van Noord-Holland en de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe – waar een groot aantal initiatieven op het gebied van groen gas plaatsvindt. Welke bedrijven en projecten hoeveel subsidie ontvangen, wordt naar alle waarschijnlijkheid in september bekendgemaakt.

Directeur Gerrit van Werven van de stichting Energy Valley is verheugd dat groen gas zo’n grote vlucht neemt. “Ik ben blij met het feit dat het thema groen gas, dat vanuit Noord-Nederland is ingezet, uitgegroeid is tot zo’n landelijke succes. Het betekent een grote doorbraak voor de verdere vergroening van de energievoorziening.”

Groen gas en Groen Gas Hubs
Groen gas is biogas, gemaakt uit duurzame biomassa, dat vervolgens opgewaardeerd is tot aardgaskwaliteit zodat het ingevoed kan worden in het aardgasnet. Een Groen Gas Hub is een installatie waarbij producenten hun biogas kunnen aanleveren zodat zij profiteren van schaalvoordelen bij het opwaarderen tot aardgaskwaliteit. Groen Gas Hubs worden momenteel onder andere ontwikkeld bij Omrin in Oudehaske en Attero in Groningen en Wijster.

SDE+
De aanvraag- en toekenningprocedure van de SDE+, een subsidie voor duurzame energieopwekking die wordt toegekend door Agentschap NL, bestaat uit vier fases die oplopen in de kosten van de energietechnologieën. Fase 1, waarin de goedkoopste technologieën met elkaar konden concurreren om de subsidie, sloot op 1 juli. Binnen twee weken na de openstelling werd het budget van 1,5 miljard euro al overtekend. Nu blijkt dat de populariteit van groen gas daar de oorzaak van is. Het was de bedoeling dat er nog drie fasen van de SDE+ regeling opengesteld zouden worden, maar als alle huidige aanvragen gehonoreerd worden, is er geen geld meer beschikbaar.

Nieuwsarchief