Groen gas cluster Energy Valley richt haar pijlen op Zuid-Korea met miljoenen order

03 jul 2007

3 juli 2007 - Kennis opgebouwd in het Noorden van Nederland wordt internationaal vermarkt

Het bedrijf Host/ Oosterhof Holman uit Grijpskerk en energie-adviesbureau E-kwadraat uit Berlikum hebben een miljoenen order binnengehaald voor een mestvergister in Zuid-Korea. Het Koreaanse bedrijf wil met de vergister biogas winnen. Waarschijnlijk zal het vervolgens worden behandeld, opdat het dezelfde eigenschappen krijgt als aardgas. In deze vorm wordt het ook wel Groen Gas genoemd. De stichting Energy Valley, die bemiddeld heeft bij de totstandkoming van de order, is zeer verheugd omdat het een enorme stap betekent in de richting van internationalisering van de cluster van bedrijven in de Energy Valley regio, die zich bezighoudt met Groen Gas productie.
Groen Gas
Groen Gas is een klimaatneutraal gas dat in de bestaande gasinfrastructuur en toepassingen kan worden ingezet. De vooraanstaande positie van Noord-Nederland, de Energy Valley regio, als aardgasregio (2handel, transport, toepassing, R&D) leent zich uitstekend om bij de vergroening van aardgasketens een koppositie in te nemen. De stichting Energy Valley heeft tot doel om de aanwezige aardgascluster en de biomassacluster gezamenlijk te laten ontwikkelen tot een hoogwaardige cluster van Groen Gas activiteiten.

Project in Zuid Korea
Het contact met Zuid-Korea is tot stand gekomen via de gemeente Groningen. Die vervolgens contact opnam met stichting Energy Valley met het verzoek adviseurs voor te dragen die de financiële haalbaarheid van de biogasinstallatie konden berekenen. Zo kwam E-kwadraat, een bedrijf dat al behoorlijk lang aan de weg timmert in Nederland, in beeld. Ook ging de stichting Energy Valley op zoek naar een partij die de installatie zou kunnen bouwen, dit werd Host Oosterhof Holman.

“We zijn blij dat stichting Energy Valley ons in contact heeft gebracht met deze buitenlandse partij”, zegt Folkert Linnemans van E-kwadraat. “Het is  uniek om in het buitenland zo’n grote installatie te kunnen opzetten. Bovendien levert dit mogelijk extra werkgelegenheid op en wellicht nog meer orders uit het buitenland.”

In september vertrekt een delegatie van beide bedrijven naar Zuid-Korea om vooronderzoek te doen. De keuze is uit twee systemen: een groengassysteem of een warmtekrachtkoppeling. Het eerste systeem heeft de voorkeur omdat dit het meest effectief is.

De installatie gaat biogassen produceren uit reststoffen. Deze stoffen worden samengevoegd in een grote bak, waar bacteriën er biogas van maken. Dit gas bevat ongeveer zestig procent methaan. Om aan het kwaliteitsniveau van het Groningse aardgas te voldoen, moet het methaangehalte opgewaardeerd worden tot 88 procent. De installatie kan daar zorg voor dragen. Wat de eisen voor het methaangehalte in Zuid-Korea zijn weet E-kwadraat nog niet, maar opwaarderen tot 99 procent is zelfs mogelijk.

Nadat de beslissing is genomen welke installatie het gaat worden, moet rond de jaarwisseling het ontwerp klaar zijn. Dan kan de bouw beginnen, die in een halfjaar afgerond kan zijn. De installatie krijgt een grootte van honderd ton na invoer, wat voor Nederlandse begrippen groot is. Over plannen voor nog een installatie, anderhalf keer zo groot, wordt nog gesproken.
Nieuwsarchief