Groen Gas

21 mei 2010

{slide=1. Wat is groen gas? }
Groen gas is een gas met dezelfde gebruikseigenschappen als aardgas dat wordt gewonnen uit biologisch afbreekbaar materiaal.
{slide=2. Hoe wordt groen gas gemaakt? }
Groen gas wordt gemaakt op 2 manieren; via vergisting (biochemisch) en via vergassing (thermochemisch).
Bij vergisting breken bacteriën organisch materiaal af en ontstaat een gas met, voornamelijk, methaan en koolstofdioxide. Dit noemen we biogas. In een ‘opwaardeerinstallatie’ wordt het biogas opgeschoond (een groot deel van het koolstofdioxide en nog wat andere stoffen wordt verwijderd) en hiermee op aardgaskwaliteit gebracht. Het op deze wijze geproduceerde gas kan aardgas in al haar toepassingen vervangen en noemen we groen gas.

Bij vergassing wordt het materiaal niet afgebroken door bacteriën maar door verhitting. Omdat slechts zeer weinig zuurstof wordt toegelaten verbrand het materiaal niet volledig en ontstaat er een gas (dat in hoofdzaak bestaat uit, koolstofmonoxide waterstof en methaan). Ook hier is nog een bewerking nodig om er voor te zorgen dat het gas dezelfde kwaliteit krijgt als aardgas.
{slide=3. Wat is het verschil met aardgas? }
Het grootste verschil met aardgas is dat aardgas is ontstaan uit plantaardig materiaal dat zo’n 300 miljoen jaar geleden groeide, groen gas wordt van materiaal  gemaakt dat de afgelopen paar jaar is gegroeid. Aardgas bevat net als andere fossiele brandstoffen kooldioxide die miljoenen jaren geleden door planten is opgeslagen. De kooldioxide kwam destijds dus niet in de atmosfeer na sterfte van de planten. Met het gebruik van aardgas belandt er dus een extra hoeveelheid fossiele kooldioxide in de atmosfeer (buiten de gebruikelijke CO2kringloop). Bij het gebruik van groen gas komt er kooldioxide vrij die nog niet lang daarvoor door de planten uit onze atmosfeer was opgenomen (dus niet extra).Daarnaast is groen gas hernieuwbaar. Het wordt namelijk gemaakt uit biologisch afbreekbaar materiaal dat altijd beschikbaar blijft. Dit in tegenstelling tot aardgas dat eindig is omdat de voorraden ooit opraken.
{slide=4. Hoeveel groen gas wordt op dit moment in Nederland geproduceerd? }
In Nederland staan op dit moment op 6 locaties installaties die groen gas kunnen produceren met een gezamenlijke capaciteit van 23 miljoen kubieke meters gas per jaar. Dat is voldoende om ruim 16.000 huishoudens van aardgas te voorzien.
{slide=5. Hoeveel groen gas kan in Nederland geproduceerd worden? }
Groen gas wordt op dit moment met name geproduceerd via vergisting. Via die route kunnen we in Nederland, met eigen biomassa, maximaal 3 miljard kubieke meters groen gas per jaar (voldoende voor ruim 2 miljoen huishoudens) produceren. Als groen gas via vergassing wordt geproduceerd kan er een veelvoud van 3 miljard worden gemaakt.
{slide=6. Is groen gas duurder dan aardgas? }
Ja, zoals alle andere duurzame energie varianten is ook groen gas op dit moment  duurder dan fossiel aardgas. Door de productie van duurzame energie te stimuleren wil de Nederlandse overheid er voor zorgen dat de kostprijs steeds lager wordt.
{slide=7. Kan ik thuis ook groen gas gebruiken? }
Dat kan technisch gezien nu al. Voor groen gas is, net als bij groene stroom, een certificatensysteem beschikbaar. Hierdoor kan productie en gebruik van groen gas ontkoppeld worden. Producenten van groen gas leveren hun gas aan het aardgasnet en is daarna niet meer te onderscheiden van aardgas. Gecertificeerde groen gasproducenten krijgen bij de productie van groen gas certificaten toegewezen. Vertogas (een dochteronderneming van Gasunie), de Nederlandse verstrekker van groen gascertificaten, houdt nauwgezet bij hoeveel groen gas wordt geproduceerd. Hierdoor is gegarandeerd dat, als iemand een bepaalde hoeveelheid groen gas verbruikt, deze hoeveelheid ook echt door een duurzame energiebron is opgewekt.
{slide=8. Is groen gas ook geschikt om op te rijden? }
Jazeker, auto’s die op aardgas rijden kunnen zonder problemen ook op groen gas rijden. Rijden op aardgas biedt grote voordelen. Vanwege de schone verbranding worden minder stikstofoxiden en fijn stof uitgestoten. Door gebruik te maken van groen gas wordt de brandstof ook nog eens klimaatneutraal en draagt het bij tot minder afhankelijkheid van olie.
{slide=9. Kan groen gas ook een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Nederland. }
Sinds de ontdekking van het Groningse gasveld heeft de Nederlandse overheid ruim 211 miljard euro aan gasbaten ontvangen. Voordat groen gas net zo belangrijk wordt moet er nog veel gebeuren. Wel is duidelijk dat groen gas alles in zich heeft om de enorme hoeveelheid kennis die we in Nederland, dankzij aardgas, hebben opgebouwd met betrekking tot gastransport en –toepassingen te verzilveren.
{slide=10. Is groen gas een concurrent van duurzame energie opgewekt met wind of zon? }
Nee, in een volledige duurzame energiehuishouding zijn alle drie de varianten noodzakelijk. Groen gas kan juist heel goed ingezet worden om de periodes waarin de zon niet schijnt en de wind niet waait toch de energievoorziening te garanderen.
{slide=11. Wat doet de stichting Energy Valley op het gebied van groen gas ? }
De stichting Energy Valley brengt als netwerkorganisatie partijen bij elkaar, ontwikkelt projectideeën en werkt hard aan het realiseren van de optimale randvoorwaarden voor grootschalige groen gas productie in Noord Nederland. Dat doet ze onder andere door nauw samen te werken met de Noord Nederlandse Taskforce Groen Gas; een orgaan waarin bestuurders van diverse pluimage samenwerken. De stichting ontwikkelt zelf geen projecten, dat is een taak voor marktpartijen. Wel ondersteunt ze deze marktpartijen, desgewenst, bij de projectontwikkeling.

De projectleider van groen gas, Ruud Paap is onderdeel van het expertpanel van Club Green www.clubgreen.nl{/slides}
Nieuwsarchief