Groen 2012: Kansen duurzaam ondernemen in Noord-Nederland

24 feb 2012

Zijn subsidies voor duurzaam ondernemen nog nodig? Wat zijn de belangrijkste hindernissen voor groene groei? En worden mkb’ers wel genoeg gehoord in de Topsectoren? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de forumdiscussie ‘Kansen voor duurzaam ondernemen in Noord-Nederland’ tijdens de dagopening van het Congres Groen 2012.

Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman gaan negen deelnemers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de discussie aan. Douwe Faber, directeur van Ekwadraat, trapt af. Geheel in stijl met groene schoenen, die hij de zaal toont door op een stoel te klimmen. “Elk bedrijf kan zélf klein beginnen met groen ondernemen”, zegt hij. “Zonder hulp van overheden of adviseurs. Denk aan groene stroom of elektrisch rijden. Voor ingewikkelder processen heb je wel hulp nodig.”

Ron van Gent, directeur MKB Noord, haakt aan: “De meeste ondernemers zijn zich ervan bewust dat groen de toekomst heeft, maar velen aarzelen nog hier echt iets mee te doen.” Ruud Koornstra benadrukt dat ondernemers steeds vaker anders, dat wil zeggen duurzamer, gaan rekenen: “Duurzaamheid is per definitie niet duur. En anders is het niet duurzaam.”  Gerrit van de Werf stelt: “Duurzame energie zorgt voor economische groei. Daar kan het mkb op inhaken.”

Subsidies afschaffen?
Na het introductierondje komt de discussie echt los. “Zijn subsidies voor groen ondernemen nog nodig?”, vraagt Inge Diepman. Rob Boerée, directeur Energie & Klimaat van Agentschap NL: “Wat dat betreft weten bedrijven ons te vinden. Voorop staat dat er serieuze, succesvolle projecten van de grond komen.” Koornstra beaamt dat subsidie ondernemers een kickstart kan geven. Maar dat overheid, kennis en bedrijven bovenal om tafel moeten om doelen te halen. Subsidie is daarbij ondergeschikt. Ron van Gent, directeur van MKB Noord, benadrukt het belang van fiscale voordelen.

Douwe Faber, directeur van Ekwadraat plaatst een kritische kanttekening: “Ik ben ook tegen subsidies. Maar we hebben een prehistorische wetgeving. Die moet eerst verbeteren; dan pas kun je subsidies afschaffen. Bovendien, als er dan zoveel goede ideeën zijn, haal budget naar voren en pak de voorsprong nu.” (applaus uit de zaal)

Ook Henk en Ingrid mee
In hoeverre bevorderen of belemmeren beleid en wetten groen ondernemen eigenlijk? Ferd Crone burgemeester van Leeuwarden: “Er moet consistent beleid komen. Duurzame en zelf opgewekte energie wordt veel aantrekkelijker als er terugleverregeling komt. Henk en Ingrid zijn misschien niet geïnteresseerd in het milieu. Maar als ze er geld voor krijgen, willen óók zij terugleveren.” Douwe Faber benadrukt: “Ondernemers willen zekerheid. Pas dan gaan ze investeren. Transportondernemers gaan bijvoor beeld niet over op biogas als er nog discussie is over accijns. Over dat soort thema’s moeten wij met de overheid om tafel.”

Ondernemers en ambtenaren in hetzelfde schuitje
Bert de Vries plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging (EL&I) reageert: “De huidige wetgeving gaat uit van centrale productie energie. Dat is achterhaald. We gaan naar decentraal. Het is spijtig dat we zo ver nog niet zijn. We werken er hard aan. Overigens, wat hier nu in de zaal zit, trof ik twee jaar geleden niet aan. Eenlingen in groen ondernemen zijn nog maar net groepen geworden. Men weet nu wat men wil. Maar dat is zeer recent. Daar kunnen we als overheid nu pas op inspelen.”

Boerée vult aan: “Het is onzin dat bedrijven niet met overheid kunnen praten. De instrumenten die wij bieden zijn dynamisch, gebaseerd op de dialoog met het bedrijfsleven, denk aan de Energielijst van de Energie Investerings Aftrek” Koornstra beaamt dat: “Bij de overheid zitten kundige ambtenaren met hetzelfde gevoel als ondernemers. Die worstelen ook met politici die bij het woord ‘groen’ de luiken dichtdoen. Het is dus een gezamenlijk aanvalsplan van ambtenaren en bedrijven om de wetgeving mee te krijgen.”

Ketensamenwerking
Die samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid, maar ook met kenniscentra is dus belangrijk voor groene groei. Daar zijn de deelnemers het over eens. Paul Korting, directeur Energieonderzoek Centrum NL. “Je moet het met elkaar doen. Neem zonnecellen. Die worden steeds beter. Maar vinden de architecten ze wel mooi? Zijn ze wel geschikt?.” Houdt de keten duurzaam ondernemen dan tegen, vraagt Diepman. “Ja, dat is een bekend probleem”, zegt Noé van Hulst, directeur Energy Academy Europe. “Samenwerking en regulering zijn belangrijk om dit te doorbreken.”

Mkb’ers betrekken
Hoe zit het met de mkb-ondernemers? Zijn die voldoende vertegenwoordigd in het overleg met de overheid? Ferd Crone geeft aan dat dit steeds beter gaat, ook in de topsectoren. Maar dat de overheid qua ambitie en snelheid nog niet synchroon loopt met de koplopers in mkb en onderzoek. Ron van Gent vindt dat mkb’ ers juist wel betrokken zijn: “Ze melden zich zelf aan, willen aan de slag.” Ook Gerrit van Werven, directeur van Stichting Energy Valley, beaamt dat. Douwe Faber concludeert dat Nedelandse ondernemers de ultieme instelling hebben om business te halen uit groen: “Wij hebben misschien niet meer middelen dan bijvoorbeeld Duitsland. Maar we passen ons wel makkelijk aan. Daardoor exporteren wij bijvoorbeeld succesvol biogas naar China.”

Met deze positieve noot sluit Diepman de discussie af. Met als voornaamste reden dat de tijd op is. Want de deelnemers zijn zeker nog niet uitgepraat.

Congres ‘Groen 2012’
Ruim 400 ondernemers uit de regio waren aanwezig bij het congres ‘Groen 2012’. Noord Nederland biedt volop kansen voor duurzaam ondernemen bleek na een inspirerende dag met een onder andere matchmaking, beursvloer en deelsessies. Het congres maakt deel van de event Groen die duurt tot en met 26 februari. Op de beursvloer kunnen bezoekers ervaren wat een duurzaam product of groene gedachte met je doet.

Nieuwsarchief