Groen 2012 brengt nieuwe technieken voorbewerking biomassa samen

06 feb 2012

Op Groen 2012, het congres voor duurzaam ondernemen op 23 februari 2012 in Leeuwarden, komen de nieuwste technologieën op het gebied van voorbewerking van biomassa samen. Voorbewerking van biomassa zorgt ervoor dat het vergistingproces beter verloopt en leidt daarmee tot een hogere biogas-opbrengst. Voor agrariërs en eigenaren van biomassa is dit goed nieuws. Tijdens Groen 2012 lichten RE-N, Bioliquid, Proces BV Groningen en Host hun technieken toe, waarna u een-op-een verder kunt praten met deze bedrijven. 

Er zijn verschillende manieren om biomassa voor te bewerken, waarbij de keuze ook afhankelijk is van het soort biomassa. De technologie ontwikkeld door RE-N is gebaseerd op het verwijderen van ongebonden stikstof voor de vergisting, waardoor een van de remmende factoren bij vergisting wordt weggenomen. Hierdoor kan een bestaande installatie meer biomassa verwerken, en een nog te bouwen installatie kan kleiner worden uitgevoerd. Bioliquid is aanwezig op Groen 2012 om toe te lichten hoe extrusie (onder hoge druk samenpersen) ingezet kan worden om van laagwaardige biomassa zoals gras, een geschikt substraat te maken. Interessant voor biomassa-eigenaren – gebiedseigenaren, natuurbeheerders, waterschappen – die nu vaak moet betalen voor de afvoer van hun biomassa, én voor eigenaren van vergistinginstallaties die op zoek zijn naar goede, betaalbare biomassa.

Nieuw op de markt is de technologie van Proces BV Groningen om kippenmest – normaal gesproken moeilijk vergistbaar – voor te bewerken tot een geschikt substraat. Hans Banning van Proces BV Groningen is ook verbonden aan het onlangs geopende Biogas Centrum Groningen (BCG), waar biomassa-eigenaren in grote proefinstallaties kunnen experimenteren met voorbehandeling en vergisting. Vertegenwoordigers van Host spreken op Groen 2012 over voorbewerkingtechnieken gebaseerd op thermische drukhydrolyse en enzymwerking.

Welke technologie voor u het meest interessant is, ontdekt u op Groen 2012. Na de plenaire sessie is er ruimte om in een een-op-een gesprek (matchmaking) door te praten met een (of meerdere) technologieaanbieder(s). U gaat naar huis met nieuwe kennis over voorbewerkingtechnieken en het verbeteren van uw business case. Ook biedt Groen 2012 u nog veel meer informatie over groen gas, duurzaam bouwen en wonen, en slim omgaan met energie. Het congres wordt georganiseerd door Club 2025, stichting Energy Valley en Agentschap NL. Deelname kost 145 euro. Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.groen2012.nl.

Nieuwsarchief