Groeiend vertrouwen in rendement offshore windparken

17 mei 2011

Financiers krijgen meer vertrouwen in het rendement van investeringen in offhore windparken, zo blijkt uit het onderzoeksrapport ’Offshore Proof’ van PriceWaterhouseCoopers (PWC). Voor het rapport werden topmensen uit de financiële sector, de overheid, de energiesector en turbineproducenten gevraagd naar hun visie op het investeren in offshore windenergie. Twee derde van hen gaf aan het als minder risicovol te zien dan twee jaar geleden.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts tien procent van de ondervraagden vindt dat het risico van investeringen in de offshore windsector groter is geworden. Het risico ligt volgens 73 procent van de financieel experts vooral bij het onderhoud en beheer van de windparken op zee. 64 procent ziet grillige overheidssubsidies als financieringsrisico en 55 procent maakt zich zorgen over toekomstige cashflow. Een derde van de ondervraagden ziet veel risico’s tijdens de bouw van de parken.

De inschatting van het risicoprofiel staat los van de kosten van offshore windenergie. Hierover werden aannemers ondervraagd. Een minderheid van hen (42 procent) denkt dat de kosten in de toekomst zullen dalen. Zij baseren zich op de feiten dat turbinetechnologie, reparatiewerkzaamheden, overhead, netkoppeling, materialen en transport goedkoper kunnen. Het deel van de ondervraagden dat denkt dat windparken op zee alleen maar duurder zullen worden (58 procent), baseert zich vooral op de verwachting dat parken verder op zee komen en op de prijsstijging van materialen.

Bron: Energeia

Nieuwsarchief