Grensoverschrijdend project 'Groen Gas' ontvangt forse subsidie

10 mei 2012

 

Het grensoverschrijdende project ‘Groen Gas’ heeft een subsidie ontvangen van ruim 7 miljoen euro vanuit het INTERREG IV A programma Nederland-Duitsland. De Noord-Duitse en Noord-Nederlandse projectpartners kunnen met dit geld een stevige impuls geven aan het optimaliseren van de waardeketen van groen gas en het versnellen van de introductie van groen gas door grensoverschrijdende samenwerking, innovatie en kennisdeling.  

Binnen het project werken de komende drie jaar 63 partners uit het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en verschillende overheden samen. Samen zullen zij in 18 deelprojecten werken om knelpunten in de waardeketen van groen gas op te lossen. Daarbij valt te denken aan centrale opwerking van biogas naar groen gas, wet en regelgeving, infrastructurele kansen en knelpunten en innovatie in de toepassingsmogelijkheden van groen gas als transportbrandstof, industriële grondstoffen of als normaal aardgas.

Alle samenwerkende partners bevinden zich alle in het grensgebied van de vijf Noord-Nederlandse provincies en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nord Rhein Westfalen. Binnen deze grensregio is genoeg arbeidspotentieel, kennis en een goede mix van kleine tot grote ondernemingen op energiegebied aanwezig. Zo hebben de Duitse partners een voorsprong op het gebied van productie en beschikken zij over veel van de in te zetten technologieën terwijl de Nederlands partners veel kennis op het gebied van gas en gasdistributie inbrengen.

Het project, met een totale omvang van 10 miljoen euro, wordt in het kader van het INTERREG IV A progamma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerie van EL&I, de Provincies Drenthe, Groningen, Fryslan, Overijssel, Gelderland, het Land Niedersachsen en het Land Nordrhein Westfalen. Ook de projectpartners dragen financieel bij aan het realiseren van het project.

Bron: Provincie Groningen

Nieuwsarchief