Gezocht: innovatieve offshore windplannen voor IPC aanvraag

08 apr 2011

De Nederlandse regering ondersteunt MKB bedrijven die gezamenlijke innovatie initiatieven hebben met de IPC regeling.  De NNOW (Northern Netherlands Offshore Wind) wil bedrijven die hierin geïnteresseerd zijn ondersteunen. Aan de IPC regeling kunnen maximaal 20 bedrijven meedoen. Het overkoepelende bindmiddel tussen deze 20 bedrijven is innovatie in de Offshore wind industrie. Gezamenlijke innovatie trajecten tussen twee of meer bedrijven hebben de voorkeur. 

Namens de NOM en stichting Energy Valley ondersteunt Syntens in het NNOW cluster dit initiatief en willen we met de Metaalunie als penvoerder dit najaar een innovatieplan indienen. Van de geïnteresseerden MKB bedrijven verwachten wij innovatie plannen die passen in de IPC aanvraag. Met de NNOW groep kijken wij naar de haalbaarheid en innovatieniveau van de plannen, en de beste plannen (maximaal  20 MKB bedrijven) zullen met onze steun worden uitgewerkt.

Voorbeelden van innovatieplannen 
Ontwikkeling van vaartuigen tbv de Operations & Maintenance fase, stil funderen op zee, corrosie onderzoek, multifunctionele survey schepen, innovaties in het WTG (Wind Turbine Generator) en verbeteringen in Balance of Plant (Onderwater, bekabelingproces, fundatie) traject,  etc.

Totale IPC budget is bij maximaal 20 deelnemers x € 60.000 =  € 1.200.000, waarvan 50% direct subsidiabel .
Het IPC is een tweejarig traject met een overkoepelend innovatieplan en een individueel innovatieplan per deelnemer waarbij  minimaal 20% van het budget dient te worden gebruikt voor samenwerking met minimaal 1 deelnemer uit dezelfde IPC.

Van de € 30.000 die de ondernemer zelf investeert mag 80% uit uren bestaan
Van de subsidiabele kosten mag maximaal 40% uit uren bestaan ad € 60/uur. Dat komt overeen met € 24.000.
Bijvoorbeeld: van de € 30.000 aan niet-gesubsidieerde kosten kan maximaal 80% uit eigen uren bestaan onder voorwaarde dat alle overige kosten uit externe kosten bestaan (= minimaal  € 36.000).

Informatie op de website van Agentschap  http://regelingen.agentschapnl.nl/content/ipc-project

Meer  informatie
Dirk jan Hummel, Syntens  Tel:088-4440139  dhl@syntens.nl
Allard van Dijk, NOM  Tel:050-5214466  avandijk@nom.nl
Albert van de Hem, stichting Energy Valley tel: 050-7890010 vanderhem@energyvalley.nl  

Nieuwsarchief