Geslaagd kernenergie debat in Groningen

12 feb 2010

Energy Delta Institute, de internationale energy business school, organiseerde op 11 februari een discussieavond voor de energiewereld. De plaats van én de visie op kernenergie werd gepeild onder de energieprofessionals. Is er een toekomst voor kernenergie in Nederland of is het een reeds gepasseerd station?

De heer P. Boot van Clingendael International Energy Programme, opende de avond met een inleidende lezing. Hij zette de huidige stand van zaken omtrent de rol van kernenergie  in Nederland helder uiteen. Het publiek was daardoor goed voorbereid op de paneldiscussie die volgde.

De discussie, onder leiding van Ben Warner (voormalig GasTerra), werd gestart met een kort betoog van elk panellid. Hans Altevogt (Greenpeace) zag duidelijk geen rol weggelegd voor kernenergie in een duurzame toekomst. Ook Jaap Hoogakker (Senior Business Analist)  richtte uiteindelijk zijn pijlen meer op zon- en windenergie dan op nucleaire energie. Ben Schaper (Project Directeur, Delta) zag juist kernenergie als uitstekende transitiebrandstof voor de komende 50 jaar. Als het aan hem ligt, staat er in 2018 een nieuwe kerncentrale in Nederland. Pieter Boot had in dit geheel een modererende rol.

De discussie kwam goed op gang, mede door de input van het publiek. Niet alleen stelden de bezoekers actief vragen. Ze maakten aan het begin van de avond ook hun standpunt duidelijk door rode (tegen) dan wel groene (voor) kaarten op te steken. Aan het einde van de avond konden de bezoekers aangeven of ze van mening waren veranderd. Opvallend hierbij was  dat het publiek van mening veranderde,  het merendeel was uiteindelijk tegen de komst van nieuwe kerncentrales.

De avond, ter gelegenheid van de viering van de 25ste editie van het opleidingsprogramma ‘Gaswaardeketen’, werd afgesloten met een borrel. Hierbij ging de discussie over kernenergie nog even door. 

Nieuwsarchief